công an đứng im
Một nửa bộ cảnh phục và bài học cho ngành Công an
2021-05-21 10:42:30
Súng không được dùng, võ không chịu tập, thì công an khác gì thầy giáo?” Đó là lời cảm thán của ông anh là thầy giáo dạy mỹ thuật, nhưng cũng là một võ...
Đọc nhiều