Hòn đảo Fukue ở Nagasaki Nhật Bản ‘trải thảm’ đón người Việt

Hòn đảo Fukue ở Nagasaki Nhật Bản ‘trải thảm’ đón người Việt

Đảo Fukue ở tây nam Nhật Bản chào đón những người Việt trẻ đến học tại trường dạy tiếng địa phương trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Khoảng 90% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở thành phố Goto trên đảo Fukue đều rời quê hương để học lên...
2020-11-28 22:57:51
Joe Biden
Joe Biden
Đảng Dân Chủ
Donald Trump
Donald Trump
Đảng Cộng Hoà

số phiếu bầu các bang

306
Virginia (VA)
Thủ phủ: Richmond
Phiếu đại cử tri: 13
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
13
Donald Trump
Cộng hoà
0
Vermont (VT)
Thủ phủ: Montpelier
Phiếu đại cử tri: 3
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
3
Donald Trump
Cộng hoà
0
New Hampshire (NH)
Thủ phủ: Concord
Phiếu đại cử tri: 4
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
4
Donald Trump
Cộng hoà
0
Massachusetts (MA)
Thủ phủ: Boston
Phiếu đại cử tri: 11
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
11
Donald Trump
Cộng hoà
0
Delaware (DE)
Thủ phủ: Dover
Phiếu đại cử tri: 3
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
3
Donald Trump
Cộng hoà
0
New Jersey (NJ)
Thủ phủ: Trenton
Phiếu đại cử tri: 14
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
14
Donald Trump
Cộng hoà
0
Washington DC (DC)
Thủ phủ: District of Columbia
Phiếu đại cử tri: 3
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
3
Donald Trump
Cộng hoà
0
Maryland (MD)
Thủ phủ: Annapolis
Phiếu đại cử tri: 10
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
10
Donald Trump
Cộng hoà
0
Maine (ME)
Thủ phủ: Augusta
Phiếu đại cử tri: 3
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
3
Donald Trump
Cộng hoà
1
Illinois (IL)
Thủ phủ: Springfield
Phiếu đại cử tri: 20
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
20
Donald Trump
Cộng hoà
0
Rhode Island (RI)
Thủ phủ: Providence
Phiếu đại cử tri: 4
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
4
Donald Trump
Cộng hoà
0
Connecticut (CT)
Thủ phủ: Hartford
Phiếu đại cử tri: 7
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
7
Donald Trump
Cộng hoà
0
New York (NY)
Thủ phủ: Albany
Phiếu đại cử tri: 29
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
29
Donald Trump
Cộng hoà
0
New Mexico (NM)
Thủ phủ: Santa Fe
Phiếu đại cử tri: 5
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
5
Donald Trump
Cộng hoà
0
Nebraska (NE)
Thủ phủ: Lincoln
Phiếu đại cử tri: 1
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
1
Donald Trump
Cộng hoà
4
Colorado (CO)
Thủ phủ: Denver
Phiếu đại cử tri: 9
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
9
Donald Trump
Cộng hoà
0
California (CA)
Thủ phủ: Sacramento
Phiếu đại cử tri: 55
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
55
Donald Trump
Cộng hoà
0
Oregon (OR)
Thủ phủ: Salem
Phiếu đại cử tri: 7
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
7
Donald Trump
Cộng hoà
0
Washington (WA)
Thủ phủ: Olympia
Phiếu đại cử tri: 12
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
12
Donald Trump
Cộng hoà
0
Arizona (AZ)
Thủ phủ: Phoenix
Phiếu đại cử tri: 11
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
11
Donald Trump
Cộng hoà
0
Hawaii (HI)
Thủ phủ: Honolulu
Phiếu đại cử tri: 4
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
4
Donald Trump
Cộng hoà
0
Minnesota (MN)
Thủ phủ: St. Paul
Phiếu đại cử tri: 10
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
10
Donald Trump
Cộng hoà
0
Nevada (NV)
Thủ phủ: Carson City
Phiếu đại cử tri: 6
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
6
Donald Trump
Cộng hoà
0
Wisconsin (WI)
Thủ phủ: Madison
Phiếu đại cử tri: 10
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
10
Donald Trump
Cộng hoà
0
Michigan (MI)
Thủ phủ: Lansing
Phiếu đại cử tri: 16
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
16
Donald Trump
Cộng hoà
0
Georgia (GA)
Thủ phủ: Atlanta
Phiếu đại cử tri: 16
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
16
Donald Trump
Cộng hoà
0
Pennsylvania (PA)
Thủ phủ: Harrisburg
Phiếu đại cử tri: 20
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
20
Donald Trump
Cộng hoà
0
0
Kentucky (KY)
Thủ phủ: Frankfort
Phiếu đại cử tri: 8
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
8
Indiana (IN)
Thủ phủ: Indianapolis
Phiếu đại cử tri: 11
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
11
West Virginia (WV)
Thủ phủ: Charleston
Phiếu đại cử tri: 5
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
5
Florida (FL)
Thủ phủ: Tallahassee
Phiếu đại cử tri: 29
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
29
South Carolina (SC)
Thủ phủ: Columbia
Phiếu đại cử tri: 9
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
9
Oklahoma (OK)
Thủ phủ: Oklahoma City
Phiếu đại cử tri: 7
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
7
Maine (ME)
Thủ phủ: Augusta
Phiếu đại cử tri: 1
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
3
Donald Trump
Cộng hoà
1
Tennessee (TN)
Thủ phủ: Nashville
Phiếu đại cử tri: 11
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
11
Alabama (AL)
Thủ phủ: Montgomery
Phiếu đại cử tri: 9
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
9
Missouri (MO)
Thủ phủ: Jefferson City
Phiếu đại cử tri: 10
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
10
Mississippi (MS)
Thủ phủ: Jackson
Phiếu đại cử tri: 6
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
6
Arkansas (AR)
Thủ phủ: Little Rock
Phiếu đại cử tri: 6
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
6
Wyoming (WY)
Thủ phủ: Cheyenne
Phiếu đại cử tri: 3
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
3
South Dakota (SD)
Thủ phủ: Pierre
Phiếu đại cử tri: 3
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
3
North Dakota (ND)
Thủ phủ: Bismarck
Phiếu đại cử tri: 3
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
3
Louisiana (LA)
Thủ phủ: Baton Rouge
Phiếu đại cử tri: 8
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
8
Nebraska (NE)
Thủ phủ: Lincoln
Phiếu đại cử tri: 4
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
1
Donald Trump
Cộng hoà
4
Kansas (KS)
Thủ phủ: Topeka
Phiếu đại cử tri: 6
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
6
Utah (UT)
Thủ phủ: Salt Lake City
Phiếu đại cử tri: 6
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
6
Idaho (ID)
Thủ phủ: Boise
Phiếu đại cử tri: 4
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
4
Ohio (OH)
Thủ phủ: Columbus
Phiếu đại cử tri: 18
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
18
Texas (TX)
Thủ phủ: Austin
Phiếu đại cử tri: 38
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
38
Iowa (IA)
Thủ phủ: Des Moines
Phiếu đại cử tri: 6
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
6
Montana (MT)
Thủ phủ: Helena
Phiếu đại cử tri: 3
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
3
North Carolina (NC)
Thủ phủ: Raleigh
Phiếu đại cử tri: 15
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
15
Alaska (AK)
Thủ phủ: Juneau
Phiếu đại cử tri: 3
Đảng
Số phiếu bầu
Joe Biden
Dân chủ
0
Donald Trump
Cộng hoà
3
270 Cần 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
232
ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 13
Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, nhà ở Hà Nội và Thanh Hóa
2020-11-28 18:55:51
Tối 28/11 Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc mới nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Khánh Hòa. Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 Cụ thể: Bệnh nhân 1340 (BN1340) tại Khánh Hòa:...
Tự chủ đại học: Nhiều hiệu trưởng vẫn muốn mình là to nhất
2020-11-28 17:58:34
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhiều hiệu trưởng không muốn mất quyền, không muốn chuyển giao bớt quyền sang Hội đồng trường, vẫn muốn hiệu trưởng là to nhất.  Hội...
Trà Vinh lập khu dược phẩm công nghệ cao 650 tỉ đồng
2020-11-28 17:15:40
Với tổng vốn đầu tư 650 tỉ đồng, dự án khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm tại Trà Vinh có công suất thiết kế 1,5 tỉ viên mỗi năm sẽ giảm gánh nặng nhập khẩu...
Mỹ vận chuyển lô hàng vắc-xin Covid-19 đầu tiên
Sơn Ca - 2020-11-28 17:03:38
Ngày 27-11, hãng hàng không United Airlines (Mỹ) bắt đầu thực hiện các chuyến bay thuê chuyến để vận chuyển vắc-xin Covid-19 của hãng Pfizer trước chương trình tiêm chủng...
Gần 16.000 tài xế bị phạt ‘nguội’ trong một năm
2020-11-28 16:29:46
Từ tháng 11/2019 đến nay, gần 16.000 tài xế ở Hà Nội bị phạt ‘nguội’ qua hệ thống camera, trong đó có người vi phạm đến 28 lần. Ngày 27/11, Thiếu tá Lý Thị...
Giao thông Việt Nam
Đại tướng Lê Đức Anh và hành trình tới hòa bình toàn vẹn
2020-11-28 16:03:50
Đại tướng Lê Đức Anh đặt ra câu hỏi về những biến động của Liên Xô và phe XHCN. Ông kiến nghị Bộ Chính trị về việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, từ...
Bao giờ ‘giải thoát’ cầu Thủ Thiêm 2?
2020-11-28 15:30:52
Vướng mặt bằng, thi công đình trệ, lô cốt công trình cầu Thủ Thiêm 2 án ngữ ngay trung tâm Q.1 (TP.HCM) khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm...
Điều chỉnh dự án nuôi bò 2.600 tỉ sang… nuôi heo với tổng vốn khoảng 250 tỉ đồng
2020-11-28 15:24:17
Dự án nuôi bò từ hơn 2.600 tỉ đồng đã điều chỉnh giảm xuống còn 100 tỉ đồng rồi sau đó bỏ hoang, giờ dự án này đã sang lại cho tập đoàn nước ngoài… nuôi...
Người mua vàng lỗ hơn 2 triệu đồng sau một tuần
2020-11-28 14:59:26
Ảnh hưởng từ giá thế giới, giá vàng miếng trong nước giảm sâu xuống dưới mức 55 triệu/lượng, khiến người mua vàng tuần này chịu khoản lỗ lớn. Thị trường vàng...
11 người con của Maradona tranh chấp tài sản khủng ông để lại
Cao Phúc - 2020-11-28 14:40:16
Huyền thoại Diego Maradona ra đi để lại gia tài ước tính vào khoảng 100 triệu USD và chỉ vài ngày sau khi ông nhắm mắt lìa đời, 11 người con của ông đã tranh chấp khoản...
Chuyên đề
  • Dấu ấn nhiệm kỳ
  • Chân dung đối tượng
  • Dịch Covid-19
  • Thế giới nhìn về Việt Nam
  • Đại hội Đảng lần thứ 13
  • Giả – Thật
  • Lịch sử Việt Nam
left right
Số người nhiễm
62,358,546
Tử vong
1,455,319
Bình phục
43,046,731