5 ngày tới
Lượng máu dự trữ tại TP.HCM không đủ cấp cho các bệnh viện trong 5 ngày tới
2021-06-03 19:20:23
Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dự kiến trong những ngày tới TP.HCM sẽ không còn đợt máu lưu động nào, lượng máu dự trữ sẽ không đủ cấp...
Đọc nhiều