Từ kiến nghị của Bộ Công thương đến cam kết tại COP26

Mới đây, Bộ Công Thương vừa gửi kiến nghị Thủ tướng duy trì hiệu lực các quyết định phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Vốn là một vấn đề luôn gây tranh cãi trong vài thập niên trở lại đây, quan điểm trên của Bộ Công Thương...