Ân giảm án tử tù: Quyết định đầy nhân văn – hợp xu thế

Xét ân giảm án tử hình là một vấn đề rất khó khăn trong công tác thi hành án. Vì quyết định này liên quan đến sinh mệnh con người và tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cần cân nhắc đối với phản ứng của dư luận xã hội. Đặt trong tình hình thực tế, chính sách...