Trợ lực nào giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,5% trong năm 2022?

Tăng trưởng GDP của Việt Nam được Ngân hàng thế giới (World Bank) dự báo sẽ tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022. Đây là một con số không hề nhỏ do nó quá chênh lệch so với năm ngoái, trong khi lạm phát cũng được dự báo sẽ tăng 3,8%, dưới mức 4% mà chính phủ...