+
Aa
-

Xuất siêu 600 triệu USD trong tháng 8

18/09/2013 16:27

Đây là tháng xuất siêu thứ 3 liên tiếp. Tính chung 8 tháng, Việt Nam xuất siêu 176 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính riêng tháng 8, Việt Nam xuất khẩu 11,92 tỷ USD và nhập khẩu 11,32 tỷ USD, tăng lần lượt 2,8% và 0,9% so với tháng trước. Như vậy, Việt Nam tiếp tục xuất siêu tháng thứ 3 liên tiếp với giá trị 600 triệu USD.

Trong khi đó, số liệu ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê cho thấy Việt Nam nhập siêu 300 triệu USD trong tháng 8.

Tính chung 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu 85,16 tỷ USD, tăng 15,10% so với cùng kỳ và nhập siêu 84,99 tỷ USD, tăng 14,4%. Xuất khẩu 8 tháng đạt 67,6% kế hoạch năm là 126 tỷ đồng.

Cả nước xuất siêu 176 triệu USD trong 8 tháng, trong khi kế hoạch được Quốc hội thông qua cho cả năm 2013 là nhập siêu 9 tỷ USD.

Xuất siêu 600 triệu USD trong tháng 8

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 8 tháng đầu năm 2013 đạt 51,55 tỷ USD (không tính dầu thô xuất khẩu), tăng mạnh 26,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 60% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 8 tháng năm 2013 lên gần 48 tỷ USD, tăng mạnh 24,3% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,5% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2013.

Các mặt hàng xuất khẩu chính

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Các mặt hàng nhập khẩu chính

Nguồn: Tổng cục Hải quan

(Dân Việt)

Bài mới
Đọc nhiều