Xây dựng, tổ chức bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới

17/05/2018 10:32

Quán triệt các Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc và phát huy những ưu điểm của tổ chức, bộ máy CAND đã được khẳng định trong thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với mục tiêu sắp xếp lại tổ chức, bộ máy CAND phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Nhân dịp này, Thượng tướng, GS. TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết “Xây dựng, tổ chức bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”.

Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là nhiệm vụ xuyên suốt.
Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là nhiệm vụ xuyên suốt.

(Theo ANTV)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video