Xây dựng Bộ NN&PTNT theo hướng mỗi việc do một cơ quan chịu trách nhiệm chính

21/08/2007 18:10

Chiều 21/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) về việc triển khai thực hiện hợp nhất Bộ Thủy sản vào Bộ NN và PTNT và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ này. Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Xây dựng Bộ NN và PTNT theo hướng mỗi việc do một cơ quan chịu trách nhiệm chính
Xây dựng Bộ NN và PTNT theo hướng mỗi việc do một cơ quan chịu trách nhiệm chính

Bộ NN và PTNT hiện nay thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ động, thực vật), Lâm nghiệp, Diêm nghiệp, Thủy lợi, Phát triển nông thôn và mới thêm lĩnh vực Thủy sản.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/8, Bộ NN và PTNT đã tiếp nhận nguyên trạng tổ chức, bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, ngân sách do Bộ Thủy sản quản lý. Hiện nay, Bộ NN và PTNT đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trình Chính phủ xem xét quyết định, theo hướng cải cách hành chính, hạn chế tăng đầu mối, hạn chế cấp “trung gian”, đảm bảo sự chỉ đạo trực tiếp, thống nhất, kịp thời của Bộ trưởng.

Sau khi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng NN và PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn và một số lãnh đạo của Bộ NN và PTNT đóng góp ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Bộ NN và PTNT cần tiếp tục rà soát lại các chức năng quản lý Nhà nước của các tổ chức trong Bộ, bảo đảm mỗi việc do một cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính, không để chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; cơ chế phối hợp rõ ràng khi xử lý những vấn đề cụ thể.

Thủ tướng đồng ý với một số đề xuất cụ thể của Bộ trưởng Cao Đức Phát như Bộ NN và PTNT cần có các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng; các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Chế biến- Thương mại nông sản và Nghề muối, Lâm nghiệp, Kiểm lâm, Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Thủy lợi, Quản lý đê điều và Phòng chống lụt, bão v.v…

Về những ý kiến còn khác nhau liên quan đến việc quản lý “tài nguyên nước” và lưu vực sông, quản lý tài nguyên rừng… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ NN và PTNT phối hợp với Bộ Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thảo luận kỹ, trước khi trình Chính phủ xem xét quyết định trong phiên họp thường kỳ tháng 8/2007./.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video