Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam

22/12/2017 19:05

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mục tiêu Nhiệm vụ là xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người, văn hóa, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng số (digital book) và bộ sách in Địa chí quốc gia Việt Nam.

Cụ thể, xây dựng bộ Địa chí quốc gia về các lĩnh vực: Vị trí, địa giới, lãnh thổ – lãnh hải; địa lý, địa chất và tài nguyên; sinh vật, nông học và môi trường; hệ thống hành chính; nhân chủng, tộc người và dân cư; hệ thống chính trị và tổ chức xã hội; pháp luật; quân sự và quốc phòng; ngoại giao; kinh tế; lịch sử; văn hóa; văn học; ngôn ngữ và văn tự; nghệ thuật và kiến trúc; tư tưởng, tôn giáo và tín ngưỡng; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y dược; giao thông – vận tải;…

Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu ở dạng sách in và sách số hóa đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin trí thức cho các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước; xây dựng bộ Atlas Địa chí quốc gia; nghiên cứu, đề xuất bộ quy chuẩn xây dựng Địa chí; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức địa chí cho cán bộ quản lý, khai thác và sử dụng địa chí tại địa phương và các bộ, ngành trong cả nước.

Dự kiến sản phẩm gồm: Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam; cơ sở dữ liệu (sách số – digital book) về Địa chí quốc gia Việt Nam; Bộ Atlas địa chí quốc gia; Trang thông tin về Địa chí quốc gia.

Thời gian thực hiện Nhiệm vụ từ năm 2018 – 2022. Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì Nhiệm vụ.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video