+
Aa
-
TP.HCM bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm
01/03/2013 21:48

Ngày 1/3, HĐND TP.HCM thông qua tờ trình dự thảo kế hoạch lấy và bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND TP và HĐND xã, thị trấn bầu. Thời gian thực hiện từ đầu năm nay.
Tờ trình do HĐND TP.HCM trình đại biểu xem xét tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Tất cả các đại biểu đã nhất trí thông qua tờ trình lấy và bỏ phiếu tín nhiệm này.

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ tại kỳ họp thường lệ đầu tiên hàng năm của HĐND TP từ năm 2013 và HĐND xã, thị trấn từ năm nay.

 

Chủ tịch UBND TP.HCM có mặt tại kỳ họp thứ 8 HĐND

Những người sẽ được HĐND TP.HCM lấy và bỏ phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên thường trực và Trưởng ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên của Ủy ban nhân dân.

Còn HĐND xã, thị trấn thực hiện việc lấy và bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ tương tự như trên.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh cho biết, sẽ bỏ phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu “không tín nhiệm” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu người đó có trách nhiệm trình HĐND TP xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức.

Bà Ánh cũng cho biết, việc lấy và bỏ phiếu tín nhiệm sẽ thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, khách quan và đảm bảo đánh giá đúng người được lấy và bỏ phiếu tín nhiệm.

TL (BVNNVN)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều