+
Aa
-
Tiết lộ gây “sốc” về gia tộc Tào Tháo
12/11/2013 15:41

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất về ADN gia tộc Tào Tháo, gian hùng này không phải là hậu duệ của danh tướng Tào Tham – khai quốc công thần nhà Hán.

Hôm qua, tổ công tác liên hợp Nhân chủng học – lịch sử thuộc đại học Phúc Đán, Trung Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu mới nhất về ADN của gia tộc nhà Tào Tháo, lần đầu tiên xác định được 100% ADN gia tộc họ Tào và chứng minh, Tào Tháo không phải hậu duệ của danh tướng Tào Tham, khai quốc công thần nhà Hán.

Hình tượng Tào Tháo trong tác phẩm điện ảnh Tam Quốc diễn nghĩa, Bào Quốc An thủ vai.

Kết quả nghiên cứu cũng bác bỏ thuyết Tào Tháo là con cháu họ Hạ Hầu. Lâu nay sử sách Trung Quốc vẫn ghi rằng, Tào Tung – cha đẻ của Tào Tháo, xuất thân từ gia đình bình thường không có tiếng tăm và không được sử sách ghi rõ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Tào Tung vốn là Hạ Hầu Tung, sau làm con nuôi hoạn quan Tào Đằng nên đổi sang họ Tào.

Tào Đằng là một trong những thái giám có thế lực nhất trong triều đình Đông Hán, lần lượt phục vụ 5 đời vua nhà Hán và được phong chức Phí Đình Hầu. Tào Tung nhờ cha nuôi có thế lực trong triều nên đã nhanh chóng thăng tiến đường quan chức.

Ngôi mộ cổ được cho là Cao Lăng, nơi an táng Tào Tháo được khai quật tại An Dương, Hà Nam năm 2009.

Sáng 27/12/2009, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam, Trung Quốc công bố ngôi mộ cổ được khai quật tại thôn Tây Cao Huyệt xã An Phong huyện An Dương tỉnh Hà Nam là mộ của Tào Tháo song vẫn còn nhiều học giả hoài nghi. Phòng xét nghiệm di truyền học đại học Phúc Đán sau đó tuyên bố sẽ sử dụng kỹ thuật di truyền để nghiên cứu ADN gia tộc nhà Tào Tháo.

Tào Tháo là một nhân vật lịch sử sống cách nay đã 2 ngàn năm, tìm mẫu vật ADN của ông là điều dường như không tưởng, nhưng thu thập mẫu ADN của các hậu duệ của Tào Tháo để xác định quan hệ thân thích và khái quát đặc điểm ADN gia tộc Tào Tháo có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Cuối năm 2012, theo kết quả xét nghiệm ADN cổ đại và ADN hiện đại, tổ công tác đại học Phúc Đán đã xác định được 100% ADN của gia tộc Tào Tháo, kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí quốc tế Di truyền học nhân loại.

Di vật được tìm thấy tại Cao Lăng được cho là mộ Tào Tháo ở An Dương, Hà Nam.

Với bản đồ gen gia tộc họ Tào đã được xác định, bất kể ngôi mộ nào được cho là mộ Tào Tháo khi xét nghiệm ADN nếu không trùng với kết quả này, thì đó là mộ giả, Hàn Thăng, một chuyên gia trong nhóm nghiên cứu Phúc Đán nói.

Ông Thăng cho biết thêm, không chỉ dừng lại ở gia tộc Tào Tháo, nhóm học giả đại học Phúc Đán sẽ tiếp tục nghiên cứu xác định ADN cho gia tộc hậu duệ Khổng Tử và các nhân vật lịch sử khác. Thậm chí nhóm khoa học này có tham vọng xác định xem các nhân vật như vua Nghiêu, vua Thuấn, Hoàng Đế, Viêm Đế là con người lịch sử hay chỉ là truyền thuyết.

Hiện tại ở Trung Quốc có 8 nhánh mang họ Tào và đều nhận là con cháu của Tào Tháo. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cả 8 nhánh họ Tào có kết quả ADN trùng với kết quả mẫu ADN được cho là di cốt của Tào Thang ở Hào Châu, em trai hoạn quan Tào Đằng – cha nuôi Tào Tung.

ADN của 8 nhánh họ Tào hiện nay với Tào Thang lại khác hoàn toàn ADN hậu duệ của khai quốc công thần nhà Hán, Tào Tham, nên các nhà khoa học Phúc Đán khẳng định, Tào Tháo không phải hậu duệ của Tào Tham.

(Kiến Thức)

Bài mới
Đọc nhiều