Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Xây dựng cấp uỷ không tốt – hệ quả khó lường

01/06/2015 09:30

Trao đổi với phóng viên về tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ cấp uỷ nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Đức Hà – Vụ trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng nhấn mạnh điểm rất đáng chú ý trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 11 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết không để lọt vào cơ quan lãnh đạo của Đảng những phần tử cơ hội, tham nhũng, xu nịnh, chạy chọt, cục bộ, lợi ích nhóm.

Ông Nguyễn Đức Hà. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đức Hà. Ảnh: Hải Nguyễn

Xây dựng cấp ủy chất lượng là nhiệm vụ số 1

Ông Hà cho biết: Đại hội Đảng ở mỗi cấp có những nội dung khác nhau, nhưng dù ở cấp nào thì cũng đều có 2 nội dung rất quan trọng: Một là, xác định được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới một cách cụ thể, sát thực, phù hợp thực tiễn. Hai là, bầu được ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ tới có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết mà đại hội đã đề ra. Trong đó, thì việc xây dựng được một cấp ủy mới thật sự có chất lượng là nhiệm vụ quan trọng số 1. Bởi vì, nếu như việc xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra giải pháp thực hiện chưa đầy đủ, hoặc chưa thật phù hợp thì trong nhiệm kỳ đó, cấp ủy có thể tiếp tục bổ sung, điều chỉnh; nhưng nếu việc bầu cử cấp ủy mà có trường hợp nào đó không bảo đảm tiêu chuẩn, không đáp ứng yêu cầu thì việc bổ sung, thay thế sẽ khó khăn, phức tạp hơn và hệ quả của nó để lại rất khôn lường.

Do vậy, để xây dựng được đội ngũ cấp uỷ thực sự có chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy và đại hội, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đó là một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, lâu dài, công phu, từ phát hiện, lựa chọn, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện, thử thách trong thực tiễn công tác ở nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau.

Ông có thể cho biết điểm đáng chú ý nhất về công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng sắp tới?

– Chúng ta có thể nói rằng, trong những năm gần đây, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Vì vậy, công tác cán bộ ngày càng được tiến hành một cách chủ động, công khai, dân chủ và bài bản hơn trước. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 11 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh về tiêu chuẩn, chất lượng và kiên quyết không để lọt vào cơ quan lãnh đạo của Đảng những phần tử cơ hội, tham nhũng, xu nịnh, chạy chọt, cục bộ, lợi ích nhóm…

Cần đưa ra tiêu chí cụ thể

Đảng ta luôn coi trọng công tác cán bộ, nhưng đâu là nguyên nhân khiến kết quả vẫn chưa được như mong muốn?

– Trong những năm gần đây, T.Ư đã ban hành nhiều quy định, quy chế, quy trình để tiến hành công tác cán bộ theo hướng ngày càng mở rộng dân chủ và công khai, minh bạch hơn. Tuy nhiên, khi đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, chúng ta thường nói phải có phẩm chất, năng lực, phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, … Nhưng đây là những vấn đề rất chung chung, khó đánh giá đối với từng cán bộ cụ thể. Tôi cho rằng, suy cho cùng thì phẩm chất, năng lực của cán bộ phải được thể hiện thông qua kết quả hoạt động thực tế của cán bộ đó như thế nào? Các nhiệm vụ được giao thực hiện đến đâu và chất lượng có tốt hay không? Khi xem xét cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng hay không, phải xem cán bộ đó trong thực thi nhiệm vụ có quyết tâm, quyết liệt không, có ngại khó, ngại khổ không, có cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm” không?… Như vậy, vấn đề đặt ra là đưa ra những tiêu chí rất cụ thể và lượng hóa được trong thực tiễn.

Nhưng làm thế nào để loại bỏ được những phần tử cơ hội khỏi cấp uỷ, lại là việc không hề đơn giản, thưa ông?

– Nếu tất cả các khâu đều thực hiện đúng đắn, nghiêm túc theo quy trình, hướng dẫn của T.Ư thì cũng đã hạn chế được sai sót, tiêu cực. Thứ hai là phải thật sự mở rộng dân chủ. Thứ ba là phải thật sự công tâm, khách quan, đặt lợi ích chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Ngoài ra, sự tác động mạnh mẽ, nhiều chiều của mặt trái cơ chế thị trường cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng công tác cán bộ, dẫn đến nạn chạy chức, chạy quyền và suy thoái như hiện nay. Đảng ta đã thấy rõ được điều đó và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) ra đời đã có tác dụng đấu tranh ngăn chặn một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên.

– Xin cảm ơn ông!

(Theo Lao Động)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video