+
Aa
-

Tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng và các bộ trưởng

09/04/2016 11:13

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, sáng 9/4, Quốc hội khóa XIII tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trước đó, trong phiên họp chiều qua, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn, bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Danh sách bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

STT Tên Vị trí đề cử Đồng ý Không đồng ý
Phó thủ tướng
1 Trương Hòa Bình 442 (89,47%) 45 (9,11%)
2 Trịnh Đình Dũng 402 (81,78%) 83 (16,8%)
3 Vương Đình Huệ 442 (89,47%) 44 (8,91%)
Bộ trưởng
1 Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Quốc phòng 462 (93,52%) 25 (5,06%)
2 Tô Lâm Bộ trưởng Công an 459 (92,91%) 28 (5,67%)
3 Lê Vĩnh Tân Bộ trưởng Nội vụ
4 Lê Thành Long Bộ trưởng Tư pháp
5 Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư
6 Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Công thương
7 Phạm Hồng Hà Bộ trưởng Xây dựng 434 (87,7%) 53 (10,75%)
8 Trần Hồng Hà Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường
9 Trương Minh Tuấn Bộ trưởng Thông tin Truyền thông
10 Trương Quang Nghĩa Bộ trưởng Giao thông Vận tải
11 Đào Ngọc Dung Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội
12 Nguyễn Ngọc Thiện Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Chu Ngọc Anh Bộ trưởng Khoa học Công nghệ 435 (88%) 51 (10.31%)
14 Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo
15 Đỗ Văn Chiến Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 463 (93,72%), 24 (4,86%)
16 Phan Văn Sáu Tổng thanh tra Chính phủ
17 Lê Minh Hưng Thống đốc Ngân hàng
18 Mai Tiến Dũng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

Danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

4. Ông Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

5. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

6. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

7. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

10. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

11. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

12. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

13. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

14. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

15. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

17. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

19. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

20. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

21. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả phê chuẩn sẽ được công bố ngay sáng nay.

(Theo Vietnam+)

Bài mới
Đọc nhiều