Thực hiện Chỉ thị Thủ tướng về kế hoạch phát triển KTXH 2014

04/07/2013 16:25

Thực hiện Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về hướng dẫn xây dựng Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 là đẩy nhanh phát triển nền kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ đối với các chỉ tiêu kinh tế, dự kiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6% so với năm 2013; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 9-10% so với năm 2013; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mứcdưới 10%; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP là 4,7%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 30,0% GDP; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 7%

Thực hiện Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014

Các chỉ tiêu xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường; diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đầu người đạt 24,2 m2/người

Đối với các chỉ tiêu môi trường, dự kiến tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 78%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 84%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 81%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 84,5%.

Nhiệm vụ, định hướng phát triển ngành và lĩnh vực

Với các mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2014 được đề ra cụ thể.

Về phát triển kinh tế tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2013-2020. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc tái cơ cấu và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế. Hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; rà soát, xử lý và thu hồi đối với các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm tiến độ.

Về phát triển xã hội liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội và xoá đói giảm nghèo; chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phát triển giáo dục đào tạo; phát triển khoa học công nghệ; phát triển văn hoá; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; nhất là tình trạng khiếu kiện kéo dài, tham nhũng, tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và những tiêu cực trong y tế, giáo dục.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2014 liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại tố cáo; công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn của Bộ Tài chính và điều kiện của bộ, ngành, địa phương mình, tiến hành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2013.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video