+
Aa
-

Thủ tướng trả lời chất vấn về việc đưa xe điện phục vụ du lịch tại Sầm Sơn

02/07/2018 16:33

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được chất vấn của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa về việc đưa 2 tuyến xe buýt 4 bánh chạy bằng năng lượng điện vào hoạt động trên địa bàn thành phố Sầm Sơn phục vụ du lịch.

Trả lời chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, loại hình xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện (hoặc động cơ xăng) chưa được điều chỉnh trong các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ hiện hành. Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của nước ta cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, trong thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thí điểm hoạt động của loại hình phương tiện này tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thực hiện thí điểm Đề án đầu tư xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, thời gian thí điểm 02 năm kể từ khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (văn bản số 4565/VPCP-KTN ngày 22/6/2012).

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có UBND tỉnh Thanh Hóa) chịu trách nhiệm quy định, tổ chức thực hiện hoạt động thí điểm, trong đó có việc quy định về lộ trình, thời gian hoạt động nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Việc thí điểm nêu trên nhằm tổng kết, đánh giá thực tiễn hoạt động của loại hình phương tiện này để tiến tới quy định chính thức trong các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện tổng kết Luật giao thông đường bộ 2008, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn (trong đó có việc xem xét, bổ sung loại hình xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện vào điều chỉnh trong Luật).

Trong thời gian thí điểm loại hình xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện (hoặc động cơ xăng), hệ thống văn bản pháp luật để quản lý loại hình này chưa đầy đủ, chủ yếu mang tính chất tạm thời. Việc sử dụng phương tiện này để tham gia giao thông trong khu vực hạn chế phục vụ khách tham quan có thu tiền có thể coi là hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư 2014, có ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn giao thông, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ của các cấp chính quyền địa phương.

Như vậy, căn cứ vào điều kiện về hạ tầng giao thông, nhu cầu thực tế của địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét, quyết định số lượng phương tiện được phép thí điểm cũng như phạm vi tuyến đường hoạt động trên địa bàn thành phố Sầm Sơn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều