Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cải cách hành chính là khâu đột phá năm 2007

08/01/2007 15:55

Sáng nay (8-1), tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2007. Hội nghị đã tập trung thảo luận nhằm đề ra những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện cho được mục tiêu trong năm 2007 tăng trưởng GDP đạt 8,5%. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá tổng quát tình hình kinh tế-xã hội năm 2006, đó là, nền kinh tế phải đương đầu nhiều khó khăn, thử thách như bị tác động bởi kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh quanh năm, phải thực hiện các cam kết hội nhập…, nhưng kinh tế vẫn đạt đà tăng trưởng cao 8,17%, kiềm chế được tốc độ tăng giá, nhiều vấn đề xã hội đã được giải quyết tốt, đặc biệt là công tác xoá đói giảm nghèo, tạo thêm nhiều công ăn việc làm; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, hoạt động đối ngoại có hiệu quả; nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực đã được phanh phui, được dư luận và nhân dân hoan nghênh… Tất cả những kết quả trên đã tạo thêm lòng tin trong nhân dân vào Đảng, Nhà nước và nâng vị thế của Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.

Trong hai ngày 8 và 9/1/2007, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2007. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị sáng 8-1
Trong hai ngày 8 và 9/1/2007, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2007. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị sáng 8-1

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém như nhiều chỉ tiêu kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước. Nhiều vấn đề bức xúc trong dân còn giải quyết chậm như tai nạn giao thông, y tế, giáo dục, cải cách hành chính…

Từ đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung thực hiện tốt 3 mục tiêu quan trọng năm 2007: Một là, phải tiếp tục giữ mức tăng trưởng kinh tế cao, bền vững ngay từ tháng đầu, quý đầu, đạt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra 8,2-8,5%, nhưng quyết tâm của Chính phủ là phải đạt 8,5%; Hai là, tập trung cải cách hành chính, coi cải cách hành chính là khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quyền dân chủ trong nhân dân; Ba là, tập trung đấu tranh phòng chống, tham nhũng quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP và những giải pháp điều hành kinh tế-xã hội năm 2007. Theo Bộ trưởng, các Bộ, ngành, địa phương đã quán triệt Nghị quyết của Chính phủ, tổ chức triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2006.

Để hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2007, Bộ trưởng kế hoạch đầu tưu đã đưa ra 7 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế; Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế, tăng cường công tác quản lý đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư; Tiếp tục đổi mới chính sách và tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Chủ động thực hiện các cam kết quốc tế; Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; giải quyết có hiệu quả các vấn đề về văn hoá, xã hội, môi trường; Nhóm giải pháp cuối cùng là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước, thực hiện kiên quyết và đồng bộ các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Từ ngày 12/1/2007, Việt Nam sẽ trở thành thành viên chính thức của WTO, tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã nêu rõ những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ mà Việt Nam sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Theo Bộ trưởng, chúng ta không nên quá vui mừng cũng như bi quan về tình hình kinh tế của Việt Nam khi gia nhập WTO, mà cần phải có cái nhìn đúng mức về mình và về môi trường của WTO, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, mục tiêu hội nhập có hiệu quả mà trước hết đó là: Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, tạo ra sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc và quy định của WTO; hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Tăng tốc cải cách hành chính; Nâng cao năng lực cạnh tranh; Bổ sung nguồn lực và tăng cường chỉ đạo phát triển nông nghiệp và nông thôn; Giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi cam kết WTO.

Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hoá dân tộc; Giải quyết tốt các vấn đề môi trường trong quá trình phát triển; Giữ vững quốc phòng, an ninh quốc gia trong quá trình hội nghị; Cuối cùng, hoàn thiện các thiết chế dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video