Thủ tướng làm việc với Bộ KHĐT về cải cách hành chính

10/09/2014 10:43

Sáng 10/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải cách thủ tục hành chính trong thành lập, giải thể doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải cách thủ tục hành chính trong thành lập, giải thể doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải cách thủ tục hành chính trong thành lập, giải thể doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại buổi làm việc cho thấy, từ năm 2007, Bộ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các thủ tục liên quan đến con dấu của doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa” liên thông.

Cơ chế một cửa đã giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện 3 thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường theo quy định từ 32 ngày làm việc (giai đoạn trước năm 2005) xuống còn tối đa 5 ngày làm việc (kể từ năm 2008 đến nay). Trong đó, thời gian cơ quan thuế cấp mã số doanh nghiệp là 2 ngày làm việc và thời gian cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ, trả kết quả cho doanh nghiệp là 3 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh, qua đó đã nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp và công tác quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh.

Từ năm 2010, hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã được thiết lập, góp phần làm thay đổi căn bản quy trình, nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.

Theo điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về sự hài lòng của doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, thành phố (chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh PCI), cộng đồng doanh nghiệp luôn đánh giá lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp xếp thứ nhất về mức độ hài lòng so với lĩnh vực khác. Chỉ số này luôn tăng từ năm 2006 và đạt số điểm là 8,59/10 vào năm 2013).

Về định hướng và giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thành lập, giải thể doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định tập trung mạnh vào hoàn thiện Luật Doanh nghiệp theo định hướng đã được Chính phủ thông qua nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu bật những kết quả, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện hoạt động đầu tư. Xác định định hướng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện hoạt động đầu tư, trong đó có nhấn mạnh đến việc hoàn thiện các quy định của Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi); các giải pháp đơn giải hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và thành lập doanh nghiệp…

Phát biểu gợi ý tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những bất cập trong công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính về thành lập, giải thể doanh nghiệp, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh vẫn còn chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, cơ chế liên thông chưa hoàn thiện, thiếu tính thống nhất, dẫn đến các bộ, ngành, địa phương hiểu, áp dụng, thực hiện quy trình khác nhau, tạo ra thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục, dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, cản trở thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng đề nghị các lãnh đạo bộ, ngành tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thiện hệ thống thể chế về đầu tư, kinh doanh, nhất là cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, xóa bỏ rào cản của môi trường đầu tư, cải cách thủ tục gia nhập thị trường và thực hiện dự án đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh…

(Theo Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM