Thông cáo của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

12/11/2013 17:42

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân…

Theo Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, sáng 12/11/2013, Quốc hội đã tiến hành những công việc: Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ; Bầu ban kiểm phiếu gồm 21 thành viên do ông Nguyễn Quốc Cường, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, làm Trưởng ban. Ban kiểm phiếu sẽ làm việc trong suốt kỳ họp thứ 6 về vấn đề nhân sự.

Thông cáo của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân; nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân với tỉ lệ tán thành là 90,76% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII, theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thêm 01 Phó Thủ tướng Chính phủ và tổng số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII là 05 người.

Nghị quyết đã được thông qua với tỉ lệ tán thành là 87,75% tổng số đại biểu Quốc hội; Nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Phạm Bình Minh.

Trong sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam

(VOV)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video