+
Aa
-

Thay Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

04/07/2016 10:37

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý cử ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Chủ tịch Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, thay nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương được thành lập theo Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Quỹ bảo trì đường bộ là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Quỹ được thành lập ở cấp Trung ương gọi là Quỹ trung ương và được thành lập ở cấp tỉnh gọi là Quỹ địa phương.

Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ; xây dựng, phê duyệt kế hoạch tài chính thu, chi của Quỹ; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính thu, chi của Quỹ; quyết toán thu, chi Quỹ theo quy định; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

(Theo Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều