Nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới phải cơ bản hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp

08/10/2006 19:12

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006-2010. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty và UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới phải cơ bản hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới phải cơ bản hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu bật những thành tựu trong quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 mà nổi bật là việc Chính phủ đã tập trung ban hành các cơ chế, chính sách, tạo khung pháp lý tương đối đồng bộ cho sắp xếp, cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ cụ thể, các giải pháp cho từng thời kỳ và chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách kiên quyết.

Song song với chỉ đạo điều hành của Chính phủ thì việc thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã được các cấp, ngành và địa phương triển khai quyết liệt. Nhất là sau khi Quốc hội thông qua các Luật về doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành gần 40 văn bản qui phạm pháp luật với những cơ chế, chính sách nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước và bình đẳng với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác trong cơ chế thị trường.

Thủ tướng cho biết: Hiện nước ta đã phát triển được 245.000 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ trên 300 người/doanh nghiệp, thấp hơn nhiều so với các nước phát triển (bình quân 5 người/doanh nghiệp), trong đó, trên 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong số này có gần 5.000 doanh nghiệp nhà nước và đã cổ phần hóa được trên 3.000 doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp được cổ phần hóa đã phát huy được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, thu nhập người lao động và nộp ngân sách ngày càng tăng…

Thủ tướng nhấn mạnh: doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế của đất nước, chiếm gần 40% GDP, nộp ngân sách đạt hơn 50% và luôn giữ được vai trò chủ đạo. Mặc dù trong những năm qua do sắp xếp và cổ phần hóa số lượng doanh nghiệp nhà nước đã giảm rất nhiều nhưng vai trò đóng góp cho nền kinh tế đất nước ngày càng tăng, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu và bình ổn được thị trường như: giá điện, xăng dầu, phân bón, xi măng…

Đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước đã góp phần điều chỉnh nền kinh tế vĩ mô của đất nước. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa phải tiến hành sắp xếp, đổi mới phù hợp với kinh tế thị trường, đáp ứng được yêu cầu hội nhập và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Thủ tướng đề nghị các lãnh đạo các Bộ ngành TW và địa phương tập trung rà soát thể chế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, trong đó, tập trung thảo luận dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 155/QĐ-TTg và Chương trình hành động nhằm khắc phục cho được những vướng mắc khó khăn và tập trung chỉ đạo giai đoạn 2006-2010 phải cơ bản hoàn thành sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Nổi bật là việc thực hiện Luật đất đai, định giá tài sản và giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa, tránh lợi dụng cổ phần hóa gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Thủ tướng gợi ý thí điểm việc đưa giá trị sử dụng đất vào cổ phần hóa có thể thực hiện theo 2 hình thức: giao, bán đấu giá theo thị trường nộp vào ngân sách hoặc thuê thu tiền 1 năm hay nhiều năm tính theo giá trị từng năm mà Chủ tịch UBND tỉnh, thành quyết định. Đồng thời, rà soát lại việc định giá tài sản doanh nghiệp gắn liền với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, trong đó ưu đãi cho người lao động để họ gắn bó với doanh nghiệp và số lao động dôi dư phải có biện pháp giải quyết tích cực…

Trước khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp phải thuê kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán quốc tế nhằm minh bạch tài chính. Riêng đối với các tập đoàn và tổng công ty nhà nước trong khi chưa tiến hành cổ phần hóa tổng thể thì khẩn trương tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên và hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con và Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm trước nhà nước về lựa chọn cán bộ có trình độ kinh nghiệm trong quản lý điều hành, quản lý vốn, tài sản…Nhà nước chỉ quản lý đối với các lĩnh vực an ninh quốc phòng, báo chí, xuất bản, hệ thống điều độ điện quốc gia, xổ số kiến thiết…

Đối với các nông trường, lâm trường, Thủ tướng đề nghị các tỉnh tiến hành rà soát lại: đất rừng là phải do dân quản lý, rừng đặc dụng và phòng hộ thì nhà nước quản lý, lực lượng kiểm lâm là nòng cốt quản lý và tham mưu. Đối với các nông trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải chỉ đạo quyết liệt việc qui hoạch lại trên tinh thần những nơi khó khăn nông trường phải thực sự là “bà đỡ” cho đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và sơ kết rút kinh nghiệm cụ thể từng ngành, từng địa phương với nhiệm vụ trọng tâm là trong 5 năm tới phải cơ bản hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu về mô hình tổ chức Đảng, đoàn thể và công tác cán bộ cho phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN./.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video