Ngành Tổ chức Nhà nước phải đột phá cải cách hành chính

29/01/2007 22:34

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức Nhà nước năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Năm 2007, các bộ ngành, địa phương phải lấy việc cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm.”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tổ chức Nhà nước 2007.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tổ chức Nhà nước 2007.

Ngày 29/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Nhà nước năm 2007.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của công tác tổ chức nhà nước trong việc đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội năm 2007 là: thực hiện mọi biện pháp tổng hợp để đạt tốc độ tăng trưởng cao với mức 8,5%; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng.

Thủ tướng nhấn mạnh: CCHC phải là khâu đột phá để tăng trưởng cao hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, xây dựng lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực. Năm nay, các bộ ngành, địa phương phải lấy việc cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng chỉ rõ: là cơ quan tham mưu nòng cốt trong lĩnh vực CCHC, ngành Tổ chức Nhà nước phải đi đầu và tiêu biểu, triển khai có hiệu quả CCHC. Trong ban hành thể chế, ngành tham mưu cho Chính phủ và các cơ quan chức năng bỏ thể chế gây nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực tham mưu, đề xuất, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính. Việc tham mưu kế hoạch CCHC phải rất cụ thể, cần rà roát thể chế ở lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp: thủ tục trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh; thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch sử dụng đất, thu hồi, đền bù đất đai, tái định cư, cấp phép xây dựng, quy hoạch xây dựng đô thị và dự án phát triển đô thị, chứng thực, công chứng….

Ngành Tổ chức Nhà nước cần tích cực tham mưu chuẩn bị cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII. Bộ Nội vụ cần chủ động rà soát thể chế, chức năng nhiệm vụ bộ máy để không bị chồng chéo; đề xuất các lĩnh vực cần thực hiện cơ chế “một cửa” trong xử lý công việc của dân và doanh nghiệp, các bộ ngành; thực hiện mạnh việc phân cấp trung ương – địa phương. Ngành cần làm tốt công tác tuyển dụng cán bộ không để tình trạng đưa vào bộ máy rồi cử đi học tại chức, khuyến khích đào tạo chuyên viên có trình độ theo theo hướng chuyên sâu, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có trình độ phát triển.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung đã xác định: năm 2007, trọng tâm công tác của ngành tổ chức Nhà nước là tiếp tục cụ thể hoá tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng về cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước; đẩy mạnh CCHC, trong đó tập trung cao độ cải cách thể chế, có bước chuyển rõ về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngành phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các đề án, văn bản nằm trong kế hoạch công tác năm 2007 được Chính phủ giao, trong đó có có các đề án, văn bản quan trọng như: Luật Tổ chức Chính phủ; Luật về Hội, Luật Công vụ; triển khai nghiên cứu xây dựng Luật lưu trữ, Luật Phân cấp trung ương – địa phương, Luật về thủ tục hành chính. Ngành Tổ chức Nhà nước tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý công tác tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video