National Journal: Tăng cường hợp tác Khu vực Tam giác Phát triển

27/11/2014 00:24

Hội nghị thượng định Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 8 đã đạt được thỏa thuận về việc nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác cũng như xây dựng một dự án kết nối kinh tế giữa ba nước này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong đã tham dự Hội nghị thượng định cấp cao CLV lần thứ 8 vào ngày 25/11/2014 tại Vientiane, Lào nhằm xem xét thực hiện kế hoạch tổng thể về việc phát triển kinh tế xã hội trong Khu vực Phát triển CLV cho đến năm 2020 và các cam kết về những chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển lần thứ 8 ngày 25/11/2014.

Nâng cao hiệu quả hợp tác

Các nhà lãnh đạo CLV đánh giá cao những kết quả hợp tác đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản; đầu tư cho các hoạt động thương mại, thúc đẩy phát triển, thu hút du lịch và khuyến khích thế hệ trẻ phát triển Khu vực Tam giác này; củng cố ổn định an ninh, an toàn và môi trường ổn định của khu vực.

Đáng chú ý, Hội nghị thượng đỉnh đã phê duyệt sáng kiến được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trong việc nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác ba bên và giao nhiệm vụ cho cho Ủy ban Điều phối chung CLV xây dựng một dự án thúc đẩy kết nối kinh tế giữa ba quốc gia Campuchia, Lào và Việt Nam, và sẽ trình bày dự án này vào Hội nghị thượng đỉnh CLV năm tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra sáng kiến nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác ba bên và giao nhiệm vụ cho cho Ủy ban Điều phối chung CLV xây dựng một dự án thúc đẩy kết nối kinh tế giữa ba quốc gia Campuchia, Lào và Việt Nam

Thủ tướng Lào Thoongsing Thammavong và Thủ tướng Campuchia Hunsen đã nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác Tam giác phát triển CLV và giao Ủy ban điều phối chung xây dựng Đề án về kết nối kinh tế ba nước để trình lên Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV 9 năm 2016.

Hội nghị cũng thống nhất một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác như: Xây dựng danh sách các dự án hợp tác ưu tiên trong khu vực Tam giác phát triển để vận động đầu tư từ các đối tác phát triển; Nghiên cứu hình thành Thoả thuận giữa ba nước về chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực Tam giác phát triển CLV trên cơ sở kết hợp các thoả thuận song phương và đa phương hiện có.

Trong khuôn khổ hội nghị lần này, ba Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV và thống nhất tổ chức Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thư 9 tại Vương quốc Campuchia vào năm 2016.

Ngoài ra, các bên cũng đồng ý: Xây dựng Quy hoạch phát triển ngành du lịch khu vực Tam giác phát triển để tạo bước chuyển quan trọng cho ngành du lịch ba nước; Giao các Bộ Nông nghiệp ba nước trao đổi và hoàn thiện Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam để trình Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10; Tăng cường hợp tác an ninh đối ngoại, đặc biệt trong phòng chống tệ nạn buôn người, buôn ma tuý, tôi phạm xuyên biên giới, ứng phó với bệnh dịch truyền nhiễm và thiên tai, rà phá vật liệu nổ còn xót sau chiến tranh; và Thúc đẩy các chương trình hợp tác chung về bảo vệ môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Bốn hướng hợp tác cho khu vực Tam giác phát triển

Phát biểu trong sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh việc Uỷ ban điều phối chung xây dựng được danh mục các dự án đầu tư ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh các dự án này cần tập trung cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; phát triển hạ tầng thương mại như các khu kinh tế, chợ biên giới, chợ cửa khẩu; phát triển nguồn nhân lực để tạo nguồn cung lao động cho các cơ sở sản xuất tại địa phương và cải thiện cuộc sống của người dân.

Đặc biệt nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề xuất bốn hướng hợp tác cho toàn khu vực trong thời gian tới và được các bên đánh giá rất cao

Thủ tướng cũng nhân dịp này đề xuất bốn hướng hợp tác bao gồm:

  • Thứ nhất, tiếp tục tạo hành lang pháp lý thông thoáng thông qua các chính sách thuế, thủ tục đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp của ba nước, nhất là trong các lĩnh vực như giao thông; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; trồng và chế biến cao su, cà phê; đầu tư phát triển điện lực, viễn thông; du lịch…
  • Thứ hai, tập trung thực hiện các mục tiêu trong Quy hoạch phát triển đến năm 2020. Phấn đấu duy trì tăng trưởng GDP (của 13 tỉnh trong khu vực) đạt mức 10%/năm và mức GDP đầu người 1.500 – 1.600 USD năm 2015.
  • Thứ ba, quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, giáo dục đào tạo, phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong khu vực Tam giác phát triển. Chung tay tìm kiếm và xây dựng giải pháp lâu dài cho quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phối hợp triển khai các dự án: khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, địa chất khoáng sản, quản lý nguồn nước xuyên biên giới; quản lý đất đai… Tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực Tam giác phát triển.
  • Thứ tư, bên cạnh việc phát huy tối đa nguồn lực của mỗi nước, cần tranh thủ thêm nguồn lực từ các quốc gia đối tác phát triển (Nhật, Hàn Quốc,..) và các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Trong việc này, cần phối hợp chặt chẽ giữa 3 quốc gia để tạo tiếng nói chung và khai thác tối đa ưu thế về cơ chế chính sách, quy mô kinh tế khu vực Tam giác phát triển.

Kết thúc Hội nghị, ba Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV và thống nhất tổ chức Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thư 9 tại Vương quốc Campuchia vào năm 2016.

Hà Thanh (dịch từ National Journal)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video