Lãnh đạo Campuchia-Lào-Việt Nam ký Tuyên bố chung

25/11/2014 14:00

Ngày 25/11, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 8 (HNCC CLV 8) với sự tham dự của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố chung của hội nghị. Ảnh: Đức Tám – TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố chung của hội nghị. Ảnh: Đức Tám – TTXVN.

BBT xin giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8:

“CHÚNG TÔI, những người đứng đầu Chính phủ của Vương quốc Căm-pu-chia, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (dưới đây gọi tắt là CLV), cùng có mặt tại Viêng Chăn, Lào ngày 25 tháng 11 năm 2014 để tham dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Căm-pu-chia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ tám.

NHẮC LẠI việc hình thành Khu vực Tam giác phát triển CLV là nhằm tối ưu hóa các tiềm năng to lớn để bổ trợ cho các nước trong tăng cường chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực Khu vực Tam giác phát triển.

TÁI KHẲNG ĐỊNH cam kết của chúng tôi trong tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác và phát triển toàn diện giữa các nước CLV trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện và láng giềng hữu nghị;

GHI NHẬN những tiến bộ và thách thức trong việc thực hiện Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2010-2020 kể từ Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 7 năm 2013.

NHẬN THỨC SÂU SẮC nhu cầu cấp thiết về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực Tam giác phát triển CLV nhằm giảm nghèo và giảm chênh lệch phát triển kinh tế, xã hội thông qua việc sử dụng tốt hơn các nguồn lực nội tại của các nước CLV và huy động hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ Nhật Bản, các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Thủ tướng Campuchia Hunsen ký Tuyên bố chung
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Thủ tướng Campuchia Hunsen ký Tuyên bố chung

CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ NHƯ SAU:

1. Chúng tôi tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ trong tăng cường quan hệ hợp tác khu vực Tam giác phát triển (TGPT) CLV trên cơ sở quan hệ truyền thống hữu nghị anh em, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác tin cậy, toàn diện và lâu dài giữa ba nước.

2. Chúng tôi biểu dương những việc đã làm và nỗ lực của Ủy ban điều phối CLV trong thực hiện Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2010-2020 và đánh giá cao kết quả của Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 9 và các hội nghị liên quan tổ chức từ ngày 10-12 tháng 9 năm 2014 tại Siêm Riệp, Vương quốc Căm-pu-chia.

3. Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Ủy ban điều phối CLV về việc tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối hai năm một lần, đồng thời giữ nguyên tần suất họp SOM và các Tiểu ban cùng các hoạt động có liên quan. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng cơ chế hợp tác TGPT CLV cần bảo đảm xác định hiệu quả và kịp thời các vấn đề cấp bách liên quan đến việc thực hiện Quy hoạch tổng thể và các hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

4. Chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, trong đó có việc xây dựng hiệu quả và kịp thời Cộng đồng ASEAN.

5. Chúng tôi đánh giá cao kết quả của Hội nghị xúc tiến Thương mại, Đầu tư, Du lịch tổ chức ngày 9 tháng 9 năm 2014 tại thành phố Siêm Riệp, Vương quốc Căm-pu-chia và khuyến khích khu vực tư nhân, với vai trò là động lực cho tăng trưởng kinh tế, tham gia tích cực đối với các sự kiện thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch của các nước CLV nhằm thu hút nhiều hơn dòng vốn về thương mại, đầu tư, du lịch vào khu vực Tam giác phát triển CLV.

6. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường ổn định cho các nhà đầu tư và người dân trong khu vực Tam giác phát triển thông qua tăng cường hợp tác trong việc chống lại nạn buôn người, buôn ma túy, tội phạm xuyên biên giới, rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Chúng tôi cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các chương trình trao đổi nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

7. Chúng tôi nhất trí thực hiện các hiệp định song phương và đa phương về di chuyển người và hàng hóa trong khu vực Tam giác phát triển, cụ thể là Hiệp định vận tải xuyên biên giới (CBTA) trong khuôn khổ Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS). Về điểm này, chúng tôi vui mừng ghi nhận tiến triển của việc chuẩn bị thực hiện đầy đủ mô hình kiểm tra “Một cửa, Một lần dừng” trong khuôn khổ Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC) GMS, tại cặp cửa khẩu quốc tế Đen-sa-vẳn (Lào) – Lao Bảo (Việt Nam) vào đầu năm 2015, coi đây là điển hình nhằm áp dụng cho các cặp cửa khẩu khác trong khu vực Tam giác phát triển. Chúng tôi hoan nghênh các nước Căm-pu-chia – Lào – Việt Nam tiến hành khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong triển khai cơ chế kiểm tra “Một cửa, Một lần dừng” tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đen-sa-vẳn.

8. Chúng tôi ghi nhận báo cáo Kế hoạch Phát triển ngành công nghiệp cao su ba nước Căm-pu-chia – Lào – Việt Nam được xây dựng bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và giao Bộ trưởng Nông nghiệp các nước CLV tiếp tục trao đổi và hoàn thiện báo cáo này để trình cuộc họp Ủy ban Điều phối chung lần thứ 10 xem xét.

9. Chúng tôi tái khẳng định cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên vì mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia và cả khu vực Tam giác phát triển. Về điểm này, chúng tôi khuyến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan đề xuất các vấn đề liên quan đến môi trường và phát triển bền vững vào chương trình hợp tác của ba nước; và phát triển các chương trình hợp tác chung trên các lĩnh vực như quản lý đất đai, khí tượng thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và địa chất.

10. Chúng tôi giao Ủy ban điều phối chung CLV tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ sửa đổi về các chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh trong khu vực Tam giác phát triển và xây dựng Quy hoạch Phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển CLV để đệ trình Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 9; tiếp tục nghiên cứu khả năng kết hợp các thỏa thuận song phương và đa phương đã ký giữa ba nước thành Thỏa thuận CLV nhằm mục tiêu thu hút hơn nữa thương mại, đầu tư, du lịch cũng như huy động hỗ trợ tài chính từ Nhật Bản, các đối tác phát triển khác và các tổ chức quốc tế. Chúng tôi đề xuất Ủy ban Điều phối chung CLV báo cáo tiến độ nghiên cứu tại Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 9 vào năm 2016.  Chúng tôi giao các cơ quan có liên quan của mỗi nước chủ động tổ chức các hoạt động đối thoại công – tư nhằm xác định những vướng mắc của doanh nghiệp và đáp ứng những yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại khu vực Tam giác phát triển.

11. Nhằm đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân ba nước, chúng tôi cũng giao Ủy ban điều phối chung CLV thành lập Nhóm công tác nhằm: (i) Nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô hợp tác của khu vực Tam giác phát triển CLV nhằm đề xuất những khuyến nghị mang tính xây dựng về những nguồn lực chưa được khai thác và các lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong khu vực Tam giác phát triển CLV; (ii) Phát triển và dành ưu tiên cho các dự án ưu tiên của ba nước CLV nhằm đáp ứng các mục tiêu của Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội khu vực Tam giác phát triển CLV; (iii) Tổ chức các hội chợ thương mại và xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư và các diễn đàn thành niên cũng như diễn đàn đối tác phát triển trong khu vực Tam giác phát triển CLV; (iv) Huy động nguồn vốn từ Nhật Bản và các đối tác phát triển và tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án ưu tiên nêu trên của ba nước CLV, bao gồm cả phát triển cơ sở hạ tầng. Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Đối tác Phát triển khu vực tam giác phát triển CLV ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam vào tháng 4 năm 2014.

12. Chúng tôi chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản vì những đóng góp không ngừng cho phát triển kinh tế – xã hội của khu vực Tam giác phát triển CLV và đánh giá cao tuyên bố của Lãnh đạo Nhật Bản tại Hội nghị Cấp cao Mê Công – Nhật Bản lần thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2014 tại Nay-pi-đô, Mi-an-ma về việc Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển cho các nước CLMV và Tam giác phát triển CLV. Chúng tôi cũng cảm ơn các đối tác phát triển và tổ chức tài chính quốc tế khác vì những đóng góp không ngừng cho sự phát triển của khu vực Tam giác phát triển CLV. Về điểm này, chúng tôi đề xuất danh mục các dự án ưu tiên hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển CLV nhằm kêu gọi hỗ trợ tài chính từ các đối tác phát triển, đặc biệt là Nhật Bản, và các tổ chức tài chính quốc tế nhằm nhận được hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.

13. Nhằm mở rộng và đưa hợp tác kinh tế giữa ba nước CLV lên tầm cao mới, chúng tôi nhất trí thúc đẩy kết nối về mặt hạ tầng, thể chế và con người giữa ba nước. Về việc này, chúng tôi giao UBĐP chung xây dựng các kế hoạch hành động về kết nối sớm nhất có thể và đệ trình lên Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển CLV lần thứ 9.

14. Chúng tôi nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 9 tại Vương quốc Căm-pu-chia vào năm 2016.

Được thực hiện tại Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, làm thành ba bản bằng tiếng Anh, ngày 25 tháng 11 năm 2014.”./.

(Theo VOV)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video