Hội thảo khoa học về công tác lý luận CAND trong tình hình mới

26/12/2017 18:06

Ngày 26-12, Bộ Công an tổ chức Hội thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường công tác lí luận CAND trong tình hình mới.

Thượng tướng, TS Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tới dự có các đồng chí: GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương (HĐLLTƯ); GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách HĐLLTƯ; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng, PGS, TS Bùi Văn Nam, Thứ trưởng, Uỷ viên HĐLLTƯ, Phó Chủ tịch HĐLL Bộ Công an nêu rõ, công tác lý luận giữ vai trò quan trọng, giúp định hướng, dẫn dắt, thực hiện; luận giải làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra, giúp cho hoạt động thực tiễn đi đến thành công.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08, Chỉ thị 05 và qua nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên của Hội đồng, công tác lý luận CAND đã có những bước phát triển mới, được những kết quả quan trọng, góp phần giải quyết về mặt lí luận nhiều vấn đề mới nổi lên trong lĩnh vực bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cầu – kỹ thuật CAND và là cơ sở khoa học cho việc xây dựng và đổi mới các chủ trương, biện pháp Công an.

Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an trình bày báo cáo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08 và Chỉ thị 05; phân tích, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân  và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

GS, TS Phùng Hữu Phú phát biểu cho biết, Bộ Công an là đơn vị đầu tiên thành lập được Hội đồng lý luận; lãnh đạo Bộ thực sự quan tâm cả về chủ trương, tổ chức, cơ chế và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác lí luận được triển khai trên nhiều loại hình như: Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng phục vụ tham mưu tư vấn chiến lược; nghiên cứu phục vụ các hoạt động quan trọng, cấp thiết của lực lượng CAND; nghiên cứu phục vụ giảng dạy…; đề nghị Hội đồng lý luận Bộ Công an tiếp tục triển khai toàn diện hướng vào những vấn đề cơ bản, cấp bách, tích hợp lại để hình thành 1 hệ thống lý luận về an ninh chặt chẽ, cơ bản;

Từng bước nâng tầm công tác lí luận; cần phải chung sức, chung lòng, dân chủ, cởi mở trong nghiên cứu, lí luận, động viên khám phá, sáng tạo, tranh luận, thảo luận; chú trọng toạ đàm, thảo luận, tranh biện để tìm ra cái mới…

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, việc thành lập Hội đồng lý luận Bộ Công an là chủ trương đúng đắn của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ.

Từ khi Hội đồng đi vào hoạt động, công tác lý luận của lực lượng CAND đã có những bước tiến mới về chất; đã làm tốt công tác tham mưu, dự báo, là đầu mối của Bộ Công an trong quan hệ, phối hợp về lĩnh vực lý luận….

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, thời gian tới, cần đổi mới công tác lý luận trong CAND toàn diện, nhanh chóng; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 08, chỉ thị 05 kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Công tác lí luận phải phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn công tác; chú trọng quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn;

Nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ việc đổi mới, hoàn thiện củ trương, biện pháp, đối sách đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các  loại tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; đổi mới căn bản, toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biếngiáo dục lý luận; phát huy vai trò của mỗi cán bộ công an trong học tập, nghiên cứu.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về lí luận khoa học trong CAND trên cơ sở liên kết  thông tin giữa cơ quan khoa học của Bộ với các học viện, trường CAND, coi trọng nhiệm vụ chắt lọc những vấn đề lý luận mới rút ra từ nghiên cứu, toạ đàm để phổ biến kịp thời trong công tác.

Kiện toàn các tổ chức các cơ quan làm nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong CAND phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an;  chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ cao và đam mê, tâm huyết với sự nghiệp lý luận của lực lượng CAND.

Có chính sách đãi ngộ để cán bộ nghiên cứu khoa học tận tâm, tận lực với công tác; hoàn thiện cơ chế đổi mới mô hình hoạt động của Hội đồng Lý luận Bộ Công an và các tiểu ban trực thuộc, đảm bảo ổn định, chuyên nghiệp, có lực lượng chuyên trách hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu tại hội nghị.

Hội đồng cần làm tốt chức năng tư vấn, thẩm định, đề xuất với Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an những vấn đề quan trọng về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng. Tiếp tục phát huy vai trò đầu mối của Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Học viện An ninh nhân dân, học viện Cảnh sát nhân dân; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận CAND 5 năm qua.

(Theo Công An Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video