Đẩy mạnh công tác thi đua, thiết thực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008

19/08/2008 17:55

Ngày 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, phải tập trung thực hiện thi đua, vượt qua mọi khó khăn nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, 6 tháng đầu năm 2008, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thách gay gắt, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua những khó khăn, kinh tế nước ta vẫn đạt được những kết quả tích cực: Chính trị -xã hội ổn định, đời sống nhân dân được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng 6,5%, công nghiệp tăng khá cao; dịch vụ tăng tương đương cùng kỳ 2007, du lịch tăng mạnh, nông nghiệp được mùa lớn nhất từ trước đến nay…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung thực hiện thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung thực hiện thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ công tác thi đua-khen thưởng ở một số địa phương chưa được chú trọng đúng mức, chưa được triển khai thực hiện liên tục. Việc tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến vẫn còn hạn chế, khen thưởng, động viên chưa kịp thời…

Nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải tập trung thực hiện thi đua tốt hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008, trong đó ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương họp phiên 24 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương họp phiên 24 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt, nhất là trong thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc.

Thủ tướng giao Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương rà soát các quy định về khen thưởng theo hướng công tác thi đua khen thưởng phải thiết thực hơn, chặt chẽ hơn, kịp thời hơn nữa trong khen thưởng, động viên những tấm gương, điển hình tiên tiến xuất sắc.

Để chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Kế hoạch chuẩn bị phải cụ thể, trong đó thể hiện được cách làm thiết thực, không phô trương, hình thức. Báo cáo tại Đại hội phải bảo đảm chất lượng, phải tổng kết, đánh giá sâu sắc phong trào thi đua yêu nước, chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tiếp theo sát thực hơn cũng như lựa chọn được những điển hình tiên tiến thực sự trên tất cả các lĩnh vực.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video