Đáp án môn Sinh 2015 – Mã đề 483

04/07/2015 16:22

Đáp án môn Sinh 2015 mã đề 483 chính xác nhất được các thạc sỹ, thầy cô có tiếng toàn quốc giải.

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 483:

1C, 2A, 3A, 4A, 5D, 6D, 7C, 8D, 9D, 10B, 11C, 12A , 13A , 14D , 15B ,16B , 17C , 18A , 19D , 20D , 21B ,22B , 23B , 24C , 25C , 26A , 27D , 28B , 29C , 30A , 31B , 32D , 33C , 34C , 35D , 36B , 37B , 38A , 39B , 40C , 41A, 42D , 43C , 44A , 45B , 46A , 47A , 48A , 49C , 50D

ĐÁP ÁN MÔN SINH THPT 2015 MÃ ĐỀ 159

ĐÁP ÁN MÔN SINH THPT 2015 MÃ ĐỀ 268

ĐÁP ÁN MÔN SINH THPT 2015 MÃ ĐỀ 483

ĐÁP ÁN MÔN SINH THPT 2015 MÃ ĐỀ 725

ĐÁP ÁN MÔN SINH THPT 2015 MÃ ĐỀ 851

ĐÁP ÁN MÔN SINH THPT 2015 MÃ ĐỀ 947

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 483:

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 483
Đáp án môn sinh 2015 mã đề 483

Chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Trung Dũng

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM