Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14

04/03/2016 14:59

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ được Hội đồng Bầu cử Trung ương công bố vào đầu tháng 6/2016 với tổng số Đại biểu quốc hội khóa 14 là 500 người.

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 - Buổi công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 – Buổi công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Sau đó, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra trong tháng 7/2016, để bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Bảng dự kiến số lượng trong danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 của 63 tỉnh thành

Theo Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13 ngày 22/01/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa 14, tổng số Đại biểu Quốc hội khóa 14 là 500 người. Số đại biểu của các tỉnh thành tùy theo số lượng dân cư.

1. Số lượng trong danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 ở trung ương là 198 đại biểu = 39,6%.

Trong đó cơ cấu, thành phần được dự kiến phân bổ như sau:

– Các cơ quan Đảng: 11 đại biểu;

– Cơ quan Chủ tịch nước: 03 đại biểu;

– Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 114 đại biểu, trong đó dự kiến khoảng 20% đại biểu là phụ nữ và khoảng 10% đại biểu là người dân tộc thiểu số;

– Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 18 đại biểu, phấn đấu có đại biểu là phụ nữ và đại biểu là người dân tộc thiểu số;

– Bộ Quốc phòng (gồm Bộ trưởng và các quân khu, quân chủng): 15 đại biểu, phấn đấu có đại biểu là người dân tộc thiểu số;

– Bộ Công an (gồm cả Bộ trưởng Bộ Công an): 03 đại biểu;

– Tòa án nhân dân tối cao: 01 đại biểu;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 đại biểu;

– Kiểm toán nhà nước: 01 đại biểu;

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 31 đại biểu, trong đó có đại biểu là phụ nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), đại biểu tôn giáo, đại biểu ngoài đảng, đại biểu tái cử và nhân sỹ trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu.

2. Số lượng trong danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 ở địa phương là 302 đại biểu = 60,4%

Trong số đại biểu này cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại biểu là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), đại biểu là người ngoài đảng, đại biểu tái cử, được dự kiến phân bổ như sau:

a. Cơ cấu định hướng

Cơ cấu định hướng gồm 226 đại biểu, được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức như sau:

– Lãnh đạo chủ chốt ở địa phương là 63 đại biểu (làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội);

– Phó Trưởng đoàn Đại biểu chuyên trách địa phương là 67 đại biểu (mỗi địa phương 1 đại biểu, riêng TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa có 2 đại biểu);

– Mặt trận Tổ quốc: 10 đại biểu;

– Công đoàn: 6 đại biểu;

– Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 5 đại biểu;

– Hội Liên hiệp phụ nữ: 8 đại biểu;

– Hội Nông dân: 5 đại biểu;

– Hội Cựu chiến binh: 3 đại biểu;

– Đại biểu tôn giáo: 6 đại biểu;

– Quân đội (bao gồm Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố): 16 đại biểu;

– Công an: 11 đại biểu;

– Tòa án nhân dân: 04 đại biểu;

– Viện Kiểm sát nhân dân: 04 đại biểu;

– Sở Tư pháp: 05 đại biểu;

– Viện nghiên cứu, trường đại học: 6 đại biểu;

– Doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 7 đại biểu (trong đó, dự kiến phân bổ 3 doanh nghiệp nhà nước, 4 hiệp hội, nghiệp đoàn về sản xuất kinh doanh).

b. Cơ cấu hướng dẫn

Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu là 76 đại biểu, gồm đại diện các ngành: khoa học – công nghệ; lao động, thương binh – xã hội; giáo dục, y tế, văn hóa – nghệ thuật; đại diện chính quyền cơ sở…

3. CƠ CẤU KẾT HỢP

– Số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tham gia Quốc hội khóa XIV khoảng 80 đồng chí, trong đó có 12-14 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

– Đại biểu là người ngoài Đảng: từ 25 – 50 đại biểu;

– Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): khoảng 50 đại biểu;

– Đại biểu tái cử: khoảng 160 đại biểu;

– Đại biểu là người dân tộc thiểu số: Khi lập danh sách chính thức những người ứng cử ít nhất là 162 người bằng 18% tổng số người trong danh sách ứng cử và phấn đấu trúng cử ít nhất 90 đại biểu bằng 18% tổng số đại biểu Quốc hội;

– Đại biểu là phụ nữ: Khi lập danh sách chính thức những người ứng cử, phải bảo đảm ít nhất là 314 người bằng 35% tổng số người trong danh sách ứng cử và phấn đấu trúng cử ít nhất 150 đại biểu bằng 30% tổng số đại biểu Quốc hội.

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 - Bảng dự kiến số lượng của 63 tỉnh thành - Ảnh 1
Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 – Bảng dự kiến số lượng của 63 tỉnh thành – Ảnh 1
Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 - Bảng dự kiến số lượng của 63 tỉnh thành - Ảnh 2
Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 14 – Bảng dự kiến số lượng của 63 tỉnh thành – Ảnh 2

Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia 2016

Theo Nghị quyết số 105/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII, danh sách thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên.

1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia;

2. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia;

3. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia;

4. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia;

5. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia;

6. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

7. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

8. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

9. Ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

10. Ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

11. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

12. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

13. Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

14. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

15. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

16. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

17. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

18. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

19. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

20. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

21. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cơ hội thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

Một vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm là người tự ứng cử và người được giới thiệu ứng cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha khẳng định mọi công dân từ đủ 21 tuổi trở lên nếu có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật bầu cử đều được ứng cử vào danh sách đại biểu Quốc hội khóa 14.

Do vậy, không thể có những quy định phân biệt giữa người được giới thiệu ứng cử với người tự ứng cử. Việc đánh giá chất lượng của người ứng cử, trong đó có khối tư nhân và ngoài Đảng là thuộc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong cuộc bầu cử nhất là Ủy ban bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 lần đầu tiên được tiến hành theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 – đạo luật được sửa đổi, ban hành mới ngay sau khi Hiến pháp 2013 ra đời bởi tầm hệ trọng và tính thời sự của nó.

Diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt không chỉ mang tầm của một sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước, mà cùng với thành công rực rỡ từ Đại hội XII của Đảng, ngày bầu cử (22/5/2016) sắp tới còn là đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Nói về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại từng khẳng định: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao nhiêu xương máu trong cuộc cách mạng đánh thực dân và phong kiến mới giành dược nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội.”

Thiên Lý (Tổng hợp)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video