Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị phiên họp cuối năm

18/12/2017 10:32

Sáng 18-12, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu (BTTM) – Cơ quan Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức hội nghị phiên họp cuối năm 2017. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP chủ trì hội nghị. Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2018; ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 gắn với kiểm điểm tập thể Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP năm 2017 và kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP…

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, năm 2017, Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP đã có nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ, quyết liệt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng bộ. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được Quân ủy Trung ương, BQP, Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Phương hướng mục tiêu lãnh đạo năm 2018 được Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP xác định: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, BQP, Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược về quân sự, quốc phòng, kịp thời xử lý đúng đắn, có hiệu quả các tình huống, nhất là tình huống trên biển đảo, biên giới, các địa bàn trọng điểm; không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết, đề án của Quân ủy Trung ương, BQP, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phấn đấu không có tổ chức đảng yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Buổi chiều hội nghị tiếp tục làm việc.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video