Đảm bảo thanh toán thông suốt trong thời gian quyết toán năm 2015

07/12/2015 12:16

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn hoạt động thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2015 để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán trong nền kinh tế và thu chi Ngân sách Nhà nước vào thời điểm cuối năm.

Đảm bảo thanh toán thông suốt trong thời gian quyết toán năm 2015
Đảm bảo thanh toán thông suốt trong thời gian quyết toán năm 2015

Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các Vụ, Cục có thực hiện nghiệp vụ thanh toán bố trí nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ nhằm triển khai các nội dung công việc liên quan đến hoạt động thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2015, như: Cập nhật danh sách thành viên trực tiếp/gián tiếp, thành viên, đơn vị thành viên đang tham gia hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng, lưu ý những đơn vị ngừng tham gia hệ thống và tên, mã đơn vị thành viên của Kho bạc Nhà nước để thực hiện chuyển tiền đến đúng địa chỉ, đảm bảo chính xác, an toàn và thông suốt…

Trong thời gian quyết toán năm 2015, khi thực hiện công tác thanh toán, chuyển tiền, tổ chức tín dụng thực hiện đúng, nghiêm túc quy định về thời gian giao dịch thanh toán qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán song phương, thanh toán từng lần qua tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước… đảm bảo các lệnh thanh toán được xử lý thông suốt, ổn định và an toàn.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố quy định hợp lý và thông báo cho các ngân hàng thành viên về số phiên, thời điểm quyết toán bù trừ điện tử… và thời điểm ngừng nhận chứng từ của ngân hàng thành viên trong thời gian quyết toán, đảm bảo xử lý kịp thời các chứng từ đã gửi đến trong ngày của các ngân hàng thanh viên, tránh xảy ra chậm trễ, ách tắc trong thanh toán; theo dõi, điều hòa quỹ tiền mặt hợp lý theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch tiền mặt trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Phối hợp thu Ngân sách Nhà nước

Về việc phối hợp thu Ngân sách Nhà nước, các tổ chức tín dụng đã ký thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách với các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp thu Ngân sách Nhà nước; tổ chức đối chiếu kịp thời với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan thu Ngân sách Nhà nước về số liệu, đảm bảo khớp đúng, đầy đủ và chính xác.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng  trên địa bàn thực hiện tốt công tác phối hợp thu Ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nộp ngân sách qua hệ thống ngân hàng được dễ dàng, thuận tiện.

Ngoài ra, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử để các giao dịch thanh toán được diễn ra an toàn, thuận lợi; có biện pháp quản lý rủi ro, giải thích kịp thời các sự cố, vướng mắc xảy ra; tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử chủ động đối chiếu, kiểm tra, giám sát theo thời gian thực tổng số tiền của khách hàng trên các Ví điện tử và tổng số tiền trên tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử tại các ngân hàng.

Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước bám sát nội dung hướng dẫn chuyển đổi hệ thống tài khoản của Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư số 19/2015/TT-NHNN quy định hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước để hạch toán chính xác các giao dịch thanh toán phát sinh, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, thông suốt trong thời gian quyết toán năm 2015.

(Theo Chính Phủ)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video