Đại tướng Phùng Quang Thanh tham dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2012

09/07/2012 09:27

Sáng ngày 9-7, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân nhằm sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2012 và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Thủ trưởng các Tổng cục.

Báo cáo sơ kết do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tại Hội nghị đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2012. Trong đó nổi lên là việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã làm tốt chức năng thăm mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Công tác SSCĐ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân được duy trì chặt chẽ, có tiến bộ rõ rệt. Toàn quân đã phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chất lượng cao hơn năm trước.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Hội nghị Quân chính toàn quân. Ảnh: Trọng Hải
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Hội nghị Quân chính toàn quân. Ảnh: Trọng Hải

Nhiệm vụ huấn luyện ngày càng đi vào nền nếp, công tác biên soạn giáo trình được tăng cường, bảo đảm đủ giáo trình, tài liệu huấn luyện cho các đơn vị. Hệ thống công trình huấn luyện chiến đấu, thao trường, bãi tập được quy hoạch. Các chế độ, quy tắc huấn luyện được duy trì nghiêm nhằm khắc phục tình trạng mất an toàn trong huấn luyện. Công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy có tiến bộ, vi phạm kỷ luật giảm… Công tác quân sự, quốc phòng ở các bộ, ngành được coi trọng đúng mức. Công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng được tiến hành có nền nếp, hiệu quả…

Hoạt động Công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội đã bám sát các nhiệm vụ chủ động tiến hành, đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt toàn quân đã làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Toàn quân đã tạo được sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động trong chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã chủ động bám sát nhiệm vụ, bám sát đối tượng. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt báo chí quân đội đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trên lĩnh vực phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”… Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu và vững chắc. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững và ngày càng cải thiện. Hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị, phương tiện bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ….

Hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra trong chiều ngày 9-7.

Quốc An(QDND)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video