Đại học Huế không được tự hài lòng với những gì đã đạt được

25/01/2018 17:43

Đại học Huế không được tự hài lòng, chủ quan với những gì đã đạt được, mà phải luôn tích cực, chủ động nhiều hơn nữa, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; gắn đào tạo với nhu cầu xã hội với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đáp ứng được yêu cầu của thực tế cuộc sống.

Đại học Huế

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế.

Kết luận nêu rõ, để thực hiện sứ mệnh và đạt được mục tiêu: “Thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học – công nghệ tiên tiến, hiệu quả. Đến năm 2030 Đại học Huế trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực, là một cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học vùng”, Đại học Huế cần triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhanh chóng nắm bắt xu thế đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh tự chủ để phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu về nhân lực mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra.

Cụ thể, Đại học Huế không được tự hài lòng, chủ quan với những gì đã đạt được, mà phải luôn tích cực, chủ động nhiều hơn nữa, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; gắn đào tạo với nhu cầu xã hội với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đáp ứng được yêu cầu của thực tế cuộc sống. Đại học Huế cần phải ý thức được vị trí, vai trò của một đại học mang tầm quốc gia, quốc tế của mình mà không chỉ dừng ở tầm địa phương hay vùng.

Bên cạnh đó, phải quan tâm đồng thời cả tri thức khoa học, phương pháp tự nghiên cứu và các kỹ năng mềm cho sinh viên. Sinh viên là trung tâm của công tác đào tạo nên phải tổ chức nhiều hoạt động, gắn với thực tiễn để phát huy sáng tạo, trải nghiệm, trưởng thành về tâm lý, trí tuệ và năng lực hành động. Sinh viên Đại học Huế phải là những người yêu nước, có trí tuệ, lý tưởng và hoài bão.

Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ giảng viên có trình độ cao. Giảng viên Đại học Huế không những là các nhà giáo, nhà khoa học giỏi mà còn là những người tư vấn, phản biện chính sách giỏi.

Ngoài ra, phải thực sự đào tạo theo nhu cầu xã hội, tăng cường kết nối với các nhà tuyển dụng để đào tạo gắn với việc làm; sinh viên tốt nghiệp ra trường không chỉ tự tìm việc mà có khả năng tự tạo việc làm, khởi nghiệp. Đại học Huế và các trường thành viên của Đại học Huế phải tăng cường chủ động, tự chủ và đổi mới trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phải đào tạo hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, tri thức khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng cao trình độ giảng dạy, nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và nhà khoa học của Đại học Huế; quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên của mình nhằm động viên, khích lệ sự đoàn kết, gắn bó xây dựng Đại học Huế trở thành một đại học vững mạnh về mọi mặt.

Đại học Huế thực hiện tái cấu trúc

Về mở rộng cơ chế hoạt động của đại học vùng, giao quyền cho Đại học Huế để tăng tính chủ động trong điều hành quản lý các hoạt động thực hiện lộ trình tự chủ đại học, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc để các đại học vùng gồm Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng được áp dụng cơ chế tương tự như hai đại học quốc gia. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc cho phép Đại học Huế thực hiện việc tái cấu trúc để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên và trực thuộc, phát huy thế mạnh của các ngành có đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao như Y dược, Nông Lâm Ngư, Khoa học cơ bản và xã hội nhân văn, Sư phạm, Nghệ thuật, khoa học máy tính, Du lịch và Luật, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, giao Đại học Huế xây dựng Đề án phát triển, tái cấu trúc Đại học Huế báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để trình Thủ tướng Chính phủ. Đề án phải làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển, tái cấu trúc Đại học Huế thành đại học lớn mang tầm quốc tế, trong đó xác định rõ sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu toàn diện về phát triển đào tạo, khoa học công nghệ, xếp hạng quốc tế; hoàn thiện cơ cấu tổ chức các đơn vị thành viên, sắp xếp lại tổ chức, ngành nghề đào tạo theo nhu cầu xã hội.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM