(CĐ 17) Kỳ 26 – Xu hướng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc

19/11/2014 12:57

Năm 1998, Trung Quốc thông qua một chiến lược toàn diện để cải thiện ngành công nghiệp quốc phòng. Chiến lược này kêu gọi một sự hiện đại hóa có chọn lọc trong các lĩnh vực trọng yếu, tăng cường hội nhập giữa ngành công nghiệp dân sự – quân sự để tận dụng công nghệ kép sẵn có, và mua sắm các vũ khí, trang thiết bị và công nghệ tiên tiến nước ngoài.

Chương 4: NGUỒN LỰC HỖ TRỢ HIỆN ĐẠI HÓA QUÂN SỰ TRUNG QUỐC (tiếp theo)

Năm 2014, Trung Quốc tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng 12,2% lên mức 131,57 tỷ USD, trở thành nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Nguồn ngân sách khổng lồ này được dùng để chạy đua hiện đại hóa quốc phòng. Hiện Trung Quốc đang chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ quân sự.

[headlinebox title=”Mục lục” state=”ẩn/hiện” float=”left” w=”55%”]cdsoqstq.ml[/headlinebox]

Cải cách quốc phòng. Ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã trải qua quá trình chuyển biến ngoạn mục kể từ cuối những năm 1990, các công ty và viện nghiên cứu  nước này tiếp tục tái tổ chức trong một nỗ lực nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất hệ thống vũ khí. Trung Quốc cũng tiếp tục cải thiện hoạt động kinh doanh, cải cách bộ máy hành chính, rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển và thúc đẩy kiểm soát chất lượng.

Năm 1998, Trung Quốc đã thông qua một chiến lược toàn diện để cải thiện ngành công nghiệp quốc phòng. Chiến lược này kêu gọi một sự hiện đại hóa có chọn lọc trong các lĩnh vực trọng yếu, tăng cường hội nhập giữa ngành công nghiệp dân sự – quân sự để tận dụng công nghệ kép sẵn có, mua sắm các vũ khí, trang thiết bị và công nghệ tiên tiến nước ngoài.

Mục tiêu bao quát của những cải cách này là giới  thiệu “Bốn Cơ chế” cạnh tranh, đánh giá, giám sát và khuyến khích đưa vào hệ thống công nghiệp quốc phòng. Năm 1999, Hội đồng Nhà nước đã triển khai những cải cách cơ cấu ngành công nghiệp quốc phòng để tăng tính cạnh tranh, tính hiệu quả và làm cho ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đáp ứng tốt hơn những yêu cầu hoạt động của PLA.

Toàn bộ 5 tập đoàn quốc phòng đầu não của Trung Quốc đều được chia thành hai doanh nghiệp, tạo ra một cấu trúc song song trong đó mỗi doanh nghiệp sẽ sản xuất cả các sản phẩm quốc phòng và dân sự, nhằm khuyến khích tiềm năng cạnh tranh.

Sản xuất dân sự sử dụng các sản phẩm thương mại cho phép hợp pháp hóa việc tiếp cận vào các công nghệ kép và công nghệ tiên tiến mới nhất, từ đó có thể được sử dụng để hỗ trợ cho sản xuất quân sự. Các hoạt động thương mại cũng cung cấp nguồn doanh thu để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến quân sự.

Năm 2003, Đại hội Đảng XVI đã giới thiệu khái niệm “định vị tiềm năng quân sự trong năng lực dân sự“, qua đó kêu gọi việc xây dựng một ngành công nghiệp dân sự có khả năng đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa lực lượng quân sự.

Trong một động thái xa hơn nhằm tăng cường năng lực cho ngành quốc phòng và cải thiện giám sát, Trung Quốc đã tạo ra một “siêu Bộ(super-ministry) mới vào năm 2008.

Tháng 05/2012, Trung Quốc thử nghiệm thành công hầm gió có tốc độ siêu thanh lớn nhất thế giới hiện nay JF12 chuyên dùng để thử nghiệm các thiết bị có tốc độ bay siêu thanh.

Bộ Công nghiệp và Thông  tin (MIIT) luôn chú trọng tạo điều kiện hội nhập dân sự – quân sự và phát triển điều phối ngành công nghiệp và công nghệ tiên tiến. Những cải cách cơ cấu khác đã được thông qua để tăng cường nghiên cứu, phát triển và sản xuất quốc phòng, đồng thời khiến chúng phù hợp hơn với các nguyên tắc thị trường.

Trung Quốc cũng chú trọng hội nhập giữa các ngành công nghiệp quốc phòng và dân sự để thúc đẩy sản lượng từ việc mở rộng nền tảng khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Việc lựa chọn công ty quốc phòng đang vận hành các viện nghiên cứu với các phòng nghiên cứu khoa học, một số trong đó đã đạt đến trình độ cao cấp.

Các viện nghiên cứu chịu trách nhiệm nghiên cứu các công nghệ quân sự tiên tiến và bồi dưỡng thế hệ các nhà khoa học và kỹ sư tương lai, những người sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và sản xuất quốc phòng.

Các viện nghiên cứu này cũng hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực và mạng lưới nghiên cứu khoa học quốc tế. Học viên và sinh viên Trung Quốc tại các viện nghiên cứu quốc phòng thường xuyên tham dự các hội nghị, trình bày các kết quả nghiên cứu và công bố báo cáo khoa học.

Các chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá, vũ khí siêu thanh có tốc độ bay nhanh nhất thế giới WU-14 của Trung Quốc là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Mỹ và có thể dẫn đến một cuộc xung đột tiềm năng.

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu nhằm hỗ trợ cho sự tiến bộ trong nỗ lực hiện đại hóa quân sự.

Viện Cơ khí của CAS là một ví dụ điển hình, với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới khoa  học và tích hợp công nghệ cao trong ngành công nghệ hàng không vũ trụ, kỹ thuật môi  trường và các nguồn tài nguyên năng lượng.

Các lĩnh vực đặc thù được nhấn mạnh bao gồm ngành cơ học quy mô vi nano và vi mô, công nghệ bay siêu thanh, khí gas ở nhiệt độ cao và sản xuất tiên tiến. Tháng 05/2012, Viện đã thông báo thành công thử nghiệm đường hầm gió siêu thanh JF12 siêu rộng mới, được đánh giá là lớn nhất thế giới, có khả năng nhân bản các điều kiện bay ở mức từ 5 đến 9.

Dự án này từng là một  trong tám dự án được trình bày chi tiết trong Kế hoạch Quốc gia Phác họa Phát triển Khoa học và Công nghệ Trung và Dài hạn (2006 – 2020) của Trung Quốc. Dự án này cùng các dự án khác tương tự được CAS tài trợ sẽ hỗ trợ những nỗ lực nghiên cứu và phát  triển trong lĩnh vực hàng không vũ trụ dân sự và quân sự của Trung Quốc.

Ban biên tập

(còn tiếp)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video