Cần người “ra roi”

11/08/2018 10:24

Nói cho vuông: Đại học Quốc gia Hà Nội mở chuyên ngành đào tạo thạc sỹ luật học về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng thì cứ mở để đáp ứng nhu cầu về học thuật. Còn cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay đang cần người làm hơn người nói, cần hành động thực tiễn hơn là nghiên cứu lí luận!

Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội công bố chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng
Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội công bố chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng

Những ngày qua dư luận khá quan tâm đến việc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng. Nếu đó là công việc đơn thuần về học thuật thì sẽ không phải bàn nhiều, vì bất kì lĩnh vực nào của cuộc sống cũng cần sự nghiên cứu thấu đáo về lí luận, huống hồ đây lại là lĩnh vực rất phức tạp. Thế nhưng, đặt trong bối cảnh của công cuộc phòng chống tham nhũng hiện nay thì thấy việc làm này quả thật là hơi… xa xỉ.

Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay có cần nghiên cứu về lý luận không? Chắc chắn là cần. Nhưng, có điều chắc chắn hơn là không phải vì thiếu lý luận mà công tác đấu tranh chống tham nhũng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Từ hàng chục năm nay, cơ sở lý luận và hành lang pháp lý cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã định hình khá toàn diện và đầy đủ. Thế nhưng, “lò” chống tham nhũng chỉ mới thực sự nóng lên trong khoảng hai năm gần đây, khi Tổng Bí thư và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương “ra roi” quyết liệt. Hàng loạt cán bộ cao cấp, hàng chục tướng lĩnh đã được “điểm danh”. Theo đó, rất nhiều nhóm lợi ích đã được phơi sáng. Cam kết về việc không có vùng cấm đang được hiện thực hóa. Tuy nhiên, “lò” hầu như cũng chỉ nóng ở bên trên. Tình trạng “trên nóng, dưới nguội” gần như đang phổ biến. Tại sao như vậy? Vì cơ sở thiếu người am hiểu lý luận ư? Hay cơ sở không có tham nhũng? Hoàn toàn không phải! Cái thiếu duy nhất hiện nay ở cơ sở là thiếu người “ra roi”.

Dễ dàng nhận thấy lãnh đạo nào cũng hô hào chống tham nhũng, nhưng đó là chống ở nơi khác, người khác, miễn là đừng đụng đến mình, cơ quan mình, địa phương mình. Muốn dõng dạc ra roi, phải có ba điều kiện: thứ nhất, phải là người đứng đầu, có quyền lực cao nhất. Chỉ cần cao thứ nhì thôi, mà hăng hái quá cũng có thể bị chụp mũ là “gây mất đoàn kết nội bộ”. Thứ hai, phải đủ trong sáng, không dính vào các nhóm lợi ích chằng chịt ở địa phương. Thứ ba, phải có bản lĩnh và dám quyết liệt. Khi người đứng đầu có đủ ba điều kiện đó mà dựng ngọn cờ chống tham nhũng thì không thiếu gì quân sư sẵn sàng hiến kế, bày mưu, thì mọi lực lượng sẽ được huy động. Vì, suy cho cùng có công việc gì của Đảng, Nhà nước tiến hành hiện nay mà lại được toàn dân đồng lòng ủng hộ như chống tham nhũng?

Vậy nên, thay vì cử người đi học thạc sỹ chống tham nhũng, mỗi địa phương, đơn vị cần có một người đứng đầu biết và dám “ra roi”!

(Theo Lao động Nghệ An)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video