+
Aa
-
Các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước đang nợ hơn 1,5 triệu tỷ đồng
28/11/2014 11:00

Năm 2013, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tổng số nợ phải trả là 1.514.915 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2012, trong đó PVN, EVN và Vinacomin đứng đầu về số nợ.

Theo tin tức được dẫn trên Thời báo tài chính online cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, gửi báo cáo đến các đại biểu Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, Kinh doanh năm 2013 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước đang nợ hơn 1,5 triệu tỷ đồng - Ảnh 1
Tập đoàn dầu khí PVN đứng đầu về số nợ phải trả.

Báo cáo của Chính phủ đánh giá, năm 2012 và năm 2013, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng các DNNN vẫn đạt tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt ở mức khá, đóng góp thu nộp cho ngân sách nhà nước.

DNNN nộp ngân sách 276.063 tỷ đồngTheo báo cáo, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2013, cả nước có 796 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, có 8 tập đoàn kinh tế, 100 TCT Nhà nước (không bao gồm TCT CN Tàu thủy Việt Nam), 25 công ty TNHH 1 TV mô hình mẹ – con, 309 công ty TNHH 1 thành viên độc lập công ích và 354 công ty TNHH 1 TV độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất trong năm 2013 là 2.869.120 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2012. Vốn chủ sở hữu của các DN là 1.145.564 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012. Trong đó, khối các TĐ, TCT, công ty mẹ – con là 1.042.365 tỷ đồng, tăng 14%.

Năm 2013, lợi nhuận trước thuế của các DNNN đạt 181.530 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện 2012. Trong đó, khối các tập đoàn  đạt 137.648 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2012; khối các TCT đạt 30.669 tỷ đồng, tăng 35%. Ngược lại, lợi nhuận của khối các công ty mẹ – con chỉ đạt 3.352 tỷ đồng, giảm 2%; Khối Công ty TNHH 1TV độc lập còn lại đạt 9.860 tỷ đồng, giảm 5%.

Năm 2013, DNNN nộp ngân sách 276.063 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện 2012.

Nợ phải trả hơn 1,5 triệu tỷ đồngRiêng về nợ, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tổng số nợ phải trả là 1.514.915 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2012. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2013 là 1,45 lần. Trong đó, có 41 tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần.

Các tập đoàn, tổng công ty có tổng nợ phải thu là 298.645 tỷ đồng (bằng 11,3% tổng tài sản), tăng 1,6% so với năm 2012. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 10.329 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2012. Tỷ lệ nợ phải thu/Tổng tài sản năm 2013 là 11,3% (năm 2012 là 11,5%).

Số nợ phải trả tăng cao nhất của các DN là nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng với 489.260 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2012. Trong đó, theo số liệu báo cáo được dẫn trên Thời báo tài chính online, con số nợ tương đối lớn là từ Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) với 163.063 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 78.583 tỷ đồng;  Tập đoàn Công nghiệp – Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) 49.566 tỷ đồng…

Báo cáo cũng điểm danh những công ty mẹ có tỷ  lệ phải thu khó đòi/tổng nợ phải thu đang ở mức rất cao: Công ty mẹ – Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam có nợ phải thu khó đòi là 11 tỷ đồng, chiếm 59% tổng nợ phải thu. Công ty mẹ – Tổng công ty Chè Việt Nam có nợ phải thu khó đòi 29.187 tỷ đồng, chiếm 59% tổng nợ phải thu…

Nợ phải thu khó đòi và tỷ lệ nợ phải thu khó đòi/ tổng tài sản ở mức cao tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng, nông nghiệp. Các TĐ,TCT đã trích lập 12.494 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi để xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định.

Đã thoái hơn 2.300 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngànhTheo số liệu từ báo cáo được báo đăng tải, báo cáo cập nhật đến 31/12/2013, các công ty mẹ còn đầu tư tại các lĩnh vực: chứng khoán 957 tỷ đồng; quỹ đầu tư 549 tỷ đồng; bảo hiểm 1.498 tỷ đồng; ngân hàng, tài chính 16.101 tỷ đồng; Bất động sản 13.176 tỷ đồng.

Riêng đối với việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, báo cáo nêu số liệu tính đến 30/9/2014, các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện thoái vốn được 2.300,137 tỷ đồng, trong đó: chứng khoán 89,6 tỷ đồng, ngân hàng, tài chính 2.029,918 tỷ đồng, bảo hiểm 104,573 tỷ đồng và quỹ đầu tư là 76 tỷ đồng.

Ước đạt 10 tháng năm 2014, giá trị thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty sẽ đạt 2.415 tỷ đồng, riêng trong tháng 10/2014 ước đạt sẽ thoái thêm được khoảng 114,863 tỷ đồng.

(Theo Đời Sống Pháp Luật)

Bài mới
Đọc nhiều