+
Aa
-
Bầu Hiển thôi chức Chủ tịch tại Bianfishco
11/05/2015 16:00

Theo ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính 2014 của doanh nghiệp, công ty đã phát sinh khoản lỗ sau thuế vào năm 2014 là 426 tỷ đồng và lỗ lũy kế 2.544 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2014.

Bầu Hiển thôi chức Chủ tịch tại Bianfishco

CTCP Thủy sản Bình An (Bianfishco) thông báo Nghị quyết HĐTQ về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Theo đó, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của CTCP Thủy sản Bình An đối với ông Đỗ Quang Hiển và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Nguyễn Văn Lê kể từ ngày 06/05/2015.

Thay vào đó, ông Mai Xuân Sơn – Phó Tổng giám đốc thường trực của công ty được bầu làm Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy sản Bình An nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 06/05/2015. Bà Hoàng Thị Mai Thảo được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

Ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB và ông Nguyễn Văn Lê – Tổng giám đốc Ngân hàng SHB được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của Bianfishco nhiệm kỳ 2012 – 2017 từ tháng 10/2012 – 2 tháng sau khi ngân hàng này trở thành cổ đông lớn. Như vậy, sau gần 3 năm giữ vị trí này và chưa hết nhiệm kỳ, 2 ông đã rời khỏi HĐQT của Bianfishco.

Theo ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính 2014 của doanh nghiệp, công ty đã phát sinh khoản lỗ sau thuế vào năm 2014 là 426 tỷ đồng và lỗ lũy kế 2.544 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2014. Phần lớn các khoản vay và nợ ngắn hạn thanh toán của công ty đã quá hạn thanh toán vào ngày 31/12/2014.

(Theo Trí Thức Trẻ/Bianfishco)

Bài mới
Đọc nhiều