+
Aa
-

Bảo đảm kế thừa kết quả các chương trình, dự án đã triển khai

22/06/2018 16:27

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải miền Trung.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Bộ; làm rõ sự cần thiết xây dựng Đề án, rà soát lại nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ Đề án bảo đảm kế thừa kết quả của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ đã triển khai; bảo đảm không chồng chéo với nhiệm vụ thường xuyên, không trùng lắp với nhiệm vụ đã và đang được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tại các chương trình, đề án, dự án khác; xác định cụ thể sản phẩm đầu ra của Đề án.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều