Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 4/2018

22/05/2018 16:42

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 4/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn gồm 5 chương, 25 điều quy định các hoạt động phát triển ngành nghề nông thôn và một số nội dung, chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề cụ thể: Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; quản lý và phát triển ngành nghề nông thôn; quản lý và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống.

Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, như: Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương; khắc phục những hạn chế, bất cập từ thực tiễn thi hành nhằm hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Nghị định gồm 4 chương, 23 điều quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón cụ thể: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; quy định về mức phạt tiền; hành vi vi phạm quy định về sản xuất phân bón, buôn bán phân bón, nhập khẩu phân bón, lấy mẫu phân bón;…

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, như: Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật chuyển giao công nghệ; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp gồm 5 chương, 40 điều quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Quyết định gồm 3 chương, 12 điều quy định về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cụ thể: Cấp bù chênh lệch lãi suất đối với tổ chức tín dụng: Điều kiện được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất; mức chênh lệch lãi suất cấp bù, thời gian cấp bù chênh lệch lãi suất; chế độ báo cáo; cấp bù chênh lệch lãi suất đối với ngân hàng chính sách xã hội

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video