Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung cải cách thủ tục hành chính ngay tại VPCP

19/01/2007 17:11

Sáng 19/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2006, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007 của Văn phòng Chính phủ( VPCP). Thủ tướng chỉ rõ: Một nhiệm vụ trọng tâm năm nay là phải tập trung cải cách các thủ tục hành chính ngay tại Văn phòng Chính phủ.Báo cáo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đoàn mạnh Giao nêu 6 Chương trình công tác trọng tâm của VPCP năm 2007, trong đó tập trung mọi khả năng, phục vụ tốt hoạt động của Chính phủ, sự chỉ đạo và điều hành của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt 5 nhiệm vụ lớn của Chính phủ trong năm 2007.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung cải cách thủ tục hành chính ngay tại Văn phòng Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung cải cách thủ tục hành chính ngay tại Văn phòng Chính phủ

VPCP chủ động hơn nữa trong công tác điều hoà, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, các bộ, ngành, địa phương kịp thời xây dựng, sắp xếp chương trình công tác phù hợp, khoa học, đảm bảo thực hiện chương trình công tác đề ra. VPCP tăng cường công tác xây dựng văn bản, pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP.

Cán bộ công chức VPCP quán triệt sự chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Lãnh đạo VPCP, phối hợp chặt chẽ trong xử lý công việc, bám sát yêu cầu thực tế để kịp thời, chủ động đề xuất, xử lý các vấn đề nhanh nhạy, chính xác, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dưong những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức VPCP trong năm 2006; đã tham mưu, đề xuất kịp thời với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trình ban hành cơ chế, chính sách chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm bức xức về kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2006.

Trao đổi về nhiệm vụ công tác năm 2007. Thủ tướng nhấn mạnh: Năm nay, cần phải có bước chuyển mới, nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ, công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, cùng cả nước đưa nền kinh tế phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Là bộ máy giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP cần chủ động làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp, thẩm tra, thẩm định, kiểm tra đôn đốc, đảm bảo hậu cần, vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Để làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, VPCP cần chủ động đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ lớn về kinh tế – xã hội của đất nước trên các lĩnh vực chủ yếu và các thời điểm cụ thể. Việc tham mưu xây dựng các báo cáo hàng năm của Thủ tướng Chính phủ trình trước Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ hàng tháng, chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ phải cụ thể, rõ ràng hơn, đề xuất được hướng chỉ đạo.

Để công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có hiệu quả, VPCP cần phải làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt những vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, đề xuất, kịp thời kiến nghị với Thủ tướng, các Bộ ngành xem xét giải quyết.

Thủ tướng chỉ rõ: Một nhiệm vụ trọng tâm năm nay là phải tập trung cải cách các thủ tục hành chính ngay tại Văn phòng Chính phủ để làm sao để các văn bản, đề án, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, được xử lý nhanh hơn. VPCP cần tập trung rà soát là rõ chức năng, nhiệm vụ của các vụ, trên cơ sở đó làm rõ chức danh, tiêu chuẩn, bố trí cán bộ công chức, để từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của Văn phòng Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao; Huân chương Độc lập hạng 3 tặng Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Công Sự; Huân chương Lao động các hạng và Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ./.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video