+
Aa
-

Thủ tướng đồng ý xây dựng cơ chế đặc thù cho Hải Phòng

21/07/2014 14:43

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo việc xây dựng quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, xét đề nghị của UBND TP. Hải Phòng và ý kiến của các Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế; Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xử lý một số kiến nghị của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy và cán bộ đối với thành phố Hải Phòng để thay thế Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg ngày 5/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng đồng ý xây dựng cơ chế đặc thù cho Hải Phòng
Ảnh minh họa.

 

Giao UBND TP.Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, dự thảo Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong năm 2014.

Hàng loạt dự án nhận cơ chế đặc thù

Đối với việc để lại 10% số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trên địa bàn, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý chung phù hợp với quy định hiện hành và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga sân bay Cát Bi và Đài kiểm soát không lưu – cảng hàng không quốc tế Cát Bi, UBND TP.Hải Phòng sớm bàn giao mặt bằng đối với 2 dự án này.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện các dự án theo tiến độ đã đề ra, báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với vấn đề vốn xây dựng đường cất hạ cánh, sân đỗ, UBND TP.Hải Phòng làm việc với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng.

Đồng thời, việc đưa 2 dự án xây dựng cầu Vũ Yên và cầu Nguyễn Trãi vào danh mục sử dụng vốn vay ưu đãi của chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2014 – 2016, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo.

Việc ứng vốn giải phóng mặt bằng cho dự án thoát nước và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA của Nhật Bản, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với phần vốn ứng 200 tỷ đồng đã được Thủ tướng chấp thuận cho vay ứng trước năm 2014 (tại Quyết định 1439/QĐ-TTg, 16/8/2013), chuyển sang cho vay ứng trước của năm 2015.

Về việc sử dụng khoản vốn IDA còn dư khoảng 35 triệu USD, Thủ tướng đồng ý để TP.Hải Phòng nghiên cứu bổ sung các hạng mục công việc khác với mục tiêu phát triển của dự án.

Nguồn vốn sử dụng để giải phóng mặt bằng, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

Đối với dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Hải Phòng, vay vốn ODA Hàn Quốc, các Bộ: kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Y tế tiếp tục thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng tại Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 24/8/2011 và Công văn 2259/VPCP ngày 4/4/2014.

(Theo Bizlive)

Bài mới
Đọc nhiều