Thanh Hóa: Xin ý kiến Tỉnh ủy hủy 6 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo phòng trái quy định

28/07/2018 10:04

Thành ủy TP Thanh Hóa vừa có công văn 1378-CV-TU xin ý kiến Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị hủy 6 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo phòng trái quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tự kiểm tra, rà soát thực hiện các quy định về công tác cán bộ, Thành ủy TP Thanh Hóa đã phát hiện nhiều sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phòng thuộc UBND TP Thanh Hóa trái với quy định, chưa đảm bảo các tiêu chí.

Công văn 1378-CV-TU xin ý kiến Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị hủy 6 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo phòng trái quy định.
Công văn 1378-CV-TU

Công văn 1378-CV-TU xin ý kiến Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị hủy 6 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo phòng trái quy định. Cụ thể, 6 trường hợp trên gồm bà Lê Thị Thanh, Phó trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin; bà Lê Thị Thu Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo; bà Nguyễn Thị Oanh, Phó trưởng Phòng Nội vụ; ông Trần Văn Xuân, Phó Phòng Tài nguyên-Môi trường; ông Bùi Quang Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND và ông Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND.

Trong 6 trường hợp trên, có 2 trường hợp là ông Bùi Quang Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND và ông Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND là do Hội đồng Nhân dân bầu.

Còn lại 4 trường hợp bà Lê Thị Thanh, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Oanh, ông Trần Văn Xuân đều do ông Đào Trọng Quy, nguyên chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (nay là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) bổ nhiệm khi chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức sang công chức và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trong đó, năm 2014, ông Trần Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa), được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường khi chưa thực hiện quy trình xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Năm 2015, bà Thanh, bà Hà, bà Oanh đều là chuyên viên phòng Giáo dục Thành phố được bổ nhiệm các chức danh phó phòng khi chưa đủ điều kiện.

Được biết, tại thời điểm bổ nhiệm, ngoài việc chưa được chuyển ngạch công chức, bà Nguyễn Thị Oanh và bà Lê Thị Thanh còn thiếu các tiêu chuẩn để bổ nhiệm như chưa có chuyên môn được đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác được giao phụ trách; chưa qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên; chưa có thời gian công tác ở lĩnh vực phụ trách 3 năm trở lên.

Ông Đào Trọng Quy, nguyên chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, hiện đương chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, là người ký bổ nhiệm nhiều quyết định sai trái.
Ông Đào Trọng Quy, nguyên chủ tịch UBND TP Thanh Hóa,

Ông Đào Trọng Quy, nguyên chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, hiện đương chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, là người ký bổ nhiệm nhiều quyết định sai trái. Để nghiêm túc sửa chữa, khắc phục những thiếu sót trên, Thành ủy TP Thanh Hóa có công văn 1378-CV-TU xin ý kiến Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị hủy 4 quyết định bổ nhiệm trên, đồng thời miễn nhiệm miễn nhiệm ông Bùi Quang Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND TP (nguyên phó chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh) và Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP (nguyên phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP) do được phát hiện khi giới thiệu ứng cử chưa đủ thời gian giữ ngạch chuyên viên 5 năm trở lên.

Thành ủy TP Thanh Hóa thống nhất giao chủ tịch UBND TP Thanh Hóa thực hiện quy trình hủy quyết định bổ nhiệm và xem xét quy trình bổ nhiệm mới khi đảm bảo các điều kiện theo quy định đối với 4 trường hợp bổ nhiệm sai; đồng thời thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh phó ban chuyên trách HĐND TP và bố trí, sắp xếp 2 người này về vị trí cũ.

Tuy nhiên, người ký nhiều quyết định bổ nhiệm trái quy định nêu trên là ông Đào Trọng Quy, nguyên chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, hiện đương chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, thì lại không hề được nhắc đến.

(Theo Phap Luat)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video