Sửa Điều 170 Luật Doanh nghiệp: Quá chậm

07/06/2013 10:36

Tại phiên thảo luận tại hội trường về dự án sửa đổi Khoản 2, Điều 170 Luật Doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Việc sửa đổi giúp mở rộng ngành nghề, gia hạn hoạt động của cả doanh nghiệp FDI đã hết thời hạn hoạt động và chưa hết thời gian hoạt động…

Chính phủ đề nghị sửa đổi Khoản 2, Điều 170 Luật Doanh nghiệp theo hướng bãi bỏ thời hạn đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cho phép các doanh nghiệp được lựa chọn không đăng ký lại hoặc đăng ký lại tại thời điểm thích hợp đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, cho phép doanh nghiệp không đăng ký lại tiếp tục hoạt động theo giấy phép đầu tư, điều lệ doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1/7/2006 đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại giấy phép đầu tư sau ngày 1/7/2006 và chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện thủ tục đăng ký lại để tiếp tục hoạt động. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật các vấn đề phát sinh kể từ ngày hết hạn hoạt động theo quy định tại giấy phép đầu tư cho đến thời điểm đăng ký lại doanh nghiệp.

Sửa Điều 170 Luật Doanh nghiệp
Sửa Điều 170 Luật Doanh nghiệp

Đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng) cho rằng, các cơ quan hữu quan chưa nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về tác động của chính sách. Cụ thể ở đây là sự cần thiết, tính hợp lý và tác động của việc quy định thời hạn đăng ký lại của doanh nghiệp FDI khi xây dựng Luật Doanh nghiệp năm 2005, dẫn đến chính sách thiếu ổn định, phải thay đổi thường xuyên, khiến doanh nghiệp bị động; ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của pháp luật cũng như hiệu lực của hoạt động quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước được giao trách nhiệm thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư chưa làm tròn trách nhiệm trong việc tổ chức, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp; thiếu đôn đốc kiểm tra, theo dõi, đánh giá hoạt động đầu tư của doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị biện pháp xử lý. Hơn nữa, thời hạn 5 năm để các doanh nghiệp đăng ký lại đã kết thúc vào ngày 1/7/2011 nhưng đến nay, sau gần 2 năm, Chính phủ mới trình Quốc hội xem xét lại vấn đề này, quá chậm trễ.

Theo đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam), tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi Điều 170, Luật Doanh nghiệp chưa thực sự thuyết phục. Tờ trình cho rằng nếu không sửa đổi luật này sẽ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và đầu tư nước ngoài đang có xu hướng giảm. Như vậy là không chính xác và mâu thuẫn với Báo cáo của Chính phủ được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại đầu kỳ họp này: “Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khá, tổng vốn đạt trên 8,2 tỷ USD tăng 17% so với cùng kỳ” (cùng kỳ ở đây là 4 tháng đầu năm 2013). “Nếu tình hình kinh tế – xã hội không gặp khó khăn thì có sửa đổi luật này không?”- đại biểu Ngô Văn Minh đặt câu hỏi.

Đồng tình với ý kiến hai đại biểu trên, đại biểu Nguyễn Công Hồng (Đồng Nai) chỉ rõ: Vấn đề Chính phủ trình để sửa đổi Điều 170 đặt Quốc hội trước 2 lựa chọn hết sức khó khăn. Thứ nhất, nếu vì sự tôn nghiêm của pháp luật chúng ta phải lựa chọn gần 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến hạn và sẽ phải làm thủ tục giải thể theo đúng như quy định của pháp luật. Thứ hai, chúng ta có thể phải chấp nhận sửa đổi lại Điều 170 để thực hiện đúng như chủ trương là thu hút các nguồn vốn đầu tư, nguồn lực của nước ngoài để phát triển nền kinh tế trong lúc khó khăn.

Đại biểu Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, khi sửa đổi, cần xem xét thận trọng, tránh tâm lý cực đoan, chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Từ chỗ quy định rất chặt chẽ về thời hạn đăng ký lại sang quá thoáng, bỏ mọi giới hạn có thể tạo ra kẽ hở pháp luật dẫn đến bị làm dụng để vi phạm pháp luật. Với tinh thần đó, liên quan đến Điểm a, Khoản 2, đại biểu tán thành việc quy định thời hạn đăng ký lại 5 năm nhưng đề nghị bổ sung quy định “việc đăng ký lại phải được thực hiện trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của doanh nghiệp theo giấy phép đầu tư”.

Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp không đăng ký lại và xin điều chỉnh, bổ sung giấy phép đầu tư tại 2 đoạn đầu của Điểm b, Khoản 2, đại biểu Tùng đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh, việc bổ sung này có bao gồm việc gia hạn giấy phép đầu tư không?

Đại biểu Nguyễn Công Hồng (đoàn Đồng Nai) thống nhất với ý kiến của đại biểu Hoàng Thanh Tùng: “Đối với những doanh nghiệp mà giấy phép đang còn thời hạn phải đăng ký lại”.

Đại biểu Trịnh Thế Khiết (TP. Hà Nội) đề nghị xem xét lại công tác quản lý nhà nước về việc đăng ký và đăng ký lại đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nguyễn Hải

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video