Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển 3000 doanh nghiệp KHCN

25/05/2012 00:32

Đây là một trong những mục tiêu của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, mục tiêu của Chương trình trên nhằm hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KHCN; thành lập 100 cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN, trong đó tập trung chủ yếu tại các viện nghiên cứu, trường đại học.
Bên cạnh đó, hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu mạnh được ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN tại các cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 5.000 lượt đối tượng thành lập doanh nghiệp KHCN và các đối tượng có liên quan.

Hỗ trợ các tổ chức KHCN công lập chưa chuyển đổi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 31/12/2013.

Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KHCN

Chương trình sẽ hỗ trợ tổ chức, cá nhân phát triển ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản phẩm mới làm cơ sở để thành lập doanh nghiệp KHCN.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các tổ chức KHCN, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN để chuẩn bị hình thành doanh nghiệp KHCN;…

Hướng dẫn doanh nghiệp KHCN trong việc hưởng chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tín dụng, hỗ trợ lãi suất cho vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn từ các tổ chức tín dụng, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KHCN quốc gia và các loại quỹ khác có liên quan; ưu đãi về sử dụng đất.

Hỗ trợ tổ chức KHCN công lập giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư
Chương trình cũng sẽ hỗ trợ tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại các tổ chức KHCN công lập trực thuộc các Bộ, ngành, địa phương để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các tổ chức này theo quy định; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chuyển đổi hoặc sáp nhập, giải thể các tổ chức này theo quy định.

Lựa chọn và hỗ trợ tổ chức KHCN công lập quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 xây dựng Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Chương trình sẽ hỗ trợ tổ chức KHCN công lập giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Cụ thể, hỗ trợ tài chính cho người lao động về hưu trước tuổi, chuyển công tác sang làm việc tại các tổ chức, đơn vị ngoài công lập, thôi việc ngay; hỗ trợ kinh phí đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để chuyển đổi nghề và tìm việc làm mới.

Chương trình được thực hiện từ năm 2012 đến hết năm 2015.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho KHCN, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KHCN quốc gia và các nguồn hợp pháp khác.

Hoàng Diên

 

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video