+
Aa
-
Mình dự là chúng sẽ “dây máu ăn phần”
14/12/2014 08:30

Quả là rận có khác, khôn ra phết.

Ông Nguyễn Quang Lập

Tối qua, 10/12/14 biết tin Nguyễn Quang Lập đã khai nhận và xin được hưởng lượng khoan hồng. Biết thế nào công an TP HCM cũng sẽ thả Lập vì lý do nhân đạo và vì sự hối lỗi cùng cam kết của ông ta, chiều nay, 11/12/14 các nhân sĩ đã vội ghé chân kiếm tí vìu, kể công với Bọ Lập, và khuếch trương thanh thế.

Dự là, chúng sẽ tự sướng kiểu:

– Nhờ có chúng mà Lập được thả.

– Nhờ có sức mạnh của “nhân dân” mà Lập được phóng thích.

– Đó là sức mạnh của “lương tri và sự thật”.

– Nhờ có sức ép quốc tế mà Nguyễn Quang Lập được tự do.

– Dưới sức ép của người dân mà ông Lập đã được thả…

– Cuối cùng thì CA cũng “buộc” phải trả tự do cho Nguyễn Quang Lập.

– Chắc Bọ Lập lại bị đe dọa…

– …

Ý kiến cá nhân của tôi thì nên thả Lập, và cho ông ta một cơ hội để chứng tỏ sự hối cải của mình, đồng thời chứng minh ông ta khác đám Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định.

Khuyên các “nhân dân trí thức”, các vị không cần yêu cầu, vài hôm nữa Nguyễn Quang Lập sẽ được thả.

P/s: Nói dại miệng, các vị cứ gào lên như cha chết như thế, có khi Lập lại không muốn ra nữa cũng nên…

[email protected]

Bài mới
Đọc nhiều