Lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác với Nhật Bản

18/08/2015 17:40

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban.

congnghiepdientugiaoducnetvn_1

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Các ủy viên mời: Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về phát triển các ngành công nghiệp trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình hành động triển khai Kế hoạch hành động phát triển các ngành công nghiệp đã được ban hành theo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đồng thời, hợp tác với phía Nhật Bản nhằm xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào các ngành công nghiệp trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả việc thực hiện mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp được lựa chọn để tập trung phát triển theo kế hoạch đề ra; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ các vấn đề về quy định, thủ tục, các vấn đề có tính liên ngành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động trong các ngành công nghiệp được lựa chọn trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

(Theo Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video