Dưới sự lãnh đạo của Đảng lòng yêu nước đã phát huy giá trị to lớn

17/04/2019 15:56

Lịch sử Việt Nam với hàng nghìn năm giữ nước và dựng nước, phải đối mặt với muôn vàn gian lao thử thách, thế nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, cả dân tộc ta đã cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn, chiến thắng thù trong giặc ngoài, mang lại ấm no cho nhân dân. Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam nói chung và từng người dân nước Việt nói riêng là tài sản vô giá.

Qua các thời kỳ phát triển của đất nước chúng ta thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng , lòng yêu nước đã phát huy được tác dụng đáng quý và làm cho đất nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Ngày 19/8/1945, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã làm một cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại bậc nhất trong lịch sử. Dân tộc ta đã giành lại nền độc lập dân tộc, sau ngót một thế kỷ bị áp bức trong vòng nô lệ của chủ nghĩa thực dân Pháp, phá tung xiềng xích áp bức hàng ngàn năm của chế độ phong kiến. Đồng thời, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; lập nên Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám thành công là kết tinh của chủ nghĩa yêu nước

Và được toàn thể các nước trên thế giới công nhận Việt Nam, với tư cách là một nước độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đó là chân lý hiển nhiên, phù hợp với xu thế độc lập tự do của thời đại ngày nay. Nước Việt Nam độc lập! Non sông gấm vóc Việt Nam thống nhất toàn vẹn từ Mục Nam Quan cực Bắc, Mũi Cà Mau cuối đất phương Nam tới Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam hiên ngang trong sóng gió Biển Đông!

Trên thế giới, hiếm có một dân tộc nào như dân tộc Việt Nam liên tục trải qua những cuộc chiến tranh điển hình về tính chất ác liệt và sự gian khổ hy sinh; phải đương đầu với các thế lực xâm lược hung bạo và hiếu chiến, có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn gấp nhiều lần. Song, với lòng yêu nước nồng nàn, dân tộc Việt Nam đã kiên cường đấu tranh giữ nước, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, không để bị đồng hóa.

Đây là một điều kỳ diệu trong lịch sử nhân loại. Khi chủ nghĩa yêu nước rực cháy trong tâm hồn người Việt Nam, tài thao lược “đánh bằng mưu kế, thắng bằng thế, thời” và nghệ thuật quân sự “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” của dân tộc đã được phát huy cao độ, đầy sức sáng tạo, quân xâm lược không thể lường hết. Với

sức mạnh “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, đem chí nhân thay cường bạo”, kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với chính trị và ngoại giao, hội tụ được các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, trong đó quan trọng nhất là “nhân hòa”, dân tộc ta đã tạo nên sự chuyển hóa cả về thế, thời và lực để đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Đất nước Việt Nam mà tiền nhân để lại dọc ba miền Bắc – Trung – Nam liền một dải đẹp đẽ và thiêng liêng vô giá. Nhân dân Việt Nam dù ở vùng xuôi, miền ngược hay đang ở khắp bốn bể năm châu… đều là đồng bào con Lạc, cháu Hồng, kể từ thuở các Vua Hùng mở nước, trải đã mấy nghìn năm.

Dân tộc Việt Nam đã và đang mang trong mình niềm kiêu hãnh đó nhịp bước cùng nhân loại. Và Đảng ta – “đứa con nòi” của nhân dân, người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người đày tớ thật trung thành của nhân dân lao động nước nhà, người chiến sĩ rất mực tin cậy và thủy chung, người bạn rất mực nhân ái và chan hòa của đồng chí và bầu bạn quốc tế khắp năm châu. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, sống trong lòng dân tộc, tiếp tục trưởng thành gánh vác trọng trách đất nước, đã không phụ lòng tin cậy, sự ủy thác của nhân dân.

Cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam anh em dù ở trong nước hay ở nước ngoài đã sống, dựng xây và bảo vệ đất nước toàn vẹn có quyền kiêu hãnh về Tổ quốc Việt Nam. Đất nước Việt Nam qua mấy ngàn năm dồn tụ, kết tinh nhuệ khí linh thiêng “chúng chí thành thành”, tiếp tục thành công trong hơn 30 năm đổi mới, kiêu hãnh về vị thế mới, tầm vóc mới của quốc gia, sánh vai cùng các nước trên trường quốc tế; tô thắm thêm sức mạnh mấy ngàn năm và nâng tầm uy tín Việt Nam, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng danh là Tổ quốc của con Lạc cháu Hồng.

Và trong cộng đồng ấy, quyết không dung thứ những ai tự tách mình ra, thậm chí đi ngược lại cộng đồng, chỉ vì lợi ích cá nhân, dòng họ, phe nhóm mình mà trở nên mờ mắt, sai lầm. Trong hơn bốn triệu đảng viên của Đảng, không dung thứ những ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh trìu mến nâng niu và mong mỏi.

Thực tế cho thấy, hiện nay có một số tệ nạn xuất hiện, tích tụ làm cho Đảng suy thoái, Nhà nước biến chất… ảnh hưởng xấu đến bộ máy của Đảng, những “đứa con nòi” của nhân dân. Nền độc lập tự do của đất nước bị đe dọa bởi chính thứ hiểm họa “ngay từ trong tường vách”. Vậy nên chúng ta phải hết sức đề phòng và cảnh giác, nhằm tránh xa những tệ nạn, cùng nhau góp phần xây dụng Đảng vững mạnh.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh của 65 năm trước vẫn đang nóng bỏng: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Và, đó cũng chính là lẽ sinh tử của 90 triệu đồng bào nước Việt. Vì, “Đau đớn chi bằng mất tự do”.

Trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến sĩ đã thăm Đền Hùng.

Tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Quân và dân ta, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân và đế quốc mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam. Dân tộc thống nhất năm 1975, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với Nhân dân lại đòi hỏi phải được chăm lo ở một tầm cao mới, với chất lượng mới như bây giờ: “Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”.

Đạo lý và pháp lý phải là đứa con sinh đôi trên hành trình này. Ai vi phạm thì khuyên răn, và cố tình chưa thức tỉnh, thì cần thiết phải nghiêm trị. Việt Nam không sợ bất cứ một thế lực ngoại xâm nào, dù là hung bạo nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam chỉ sợ khi Nhân dân mất niềm tin vào chính mình.

Nhân dân cả nước cầm lá cờ Tổ quốc vui mừng về thành tích bóng đá của đội tuyển Việt Nam

Từ thời bình hay thời chiến, 94 triệu đồng bào nhất tề, dưới ngọn cờ của Đảng – “đứa con nòi” của Nhân dân và Nhà nước của Nhân dân cùng toàn thể Nhân dân Việt Nam kết thành một khối vững chắc, vượt qua mọi trở ngại, đã và đang giữ gìn và phát triển tất cả những gì mà giang san do các bậc tiền nhân trao gửi giữ gìn bằng mọi giá suốt 74 năm qua.

Suốt hơn 89 năm qua kể từ khi ra đời, Đảng nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” của dân. Mà da thịt, máu xương của Đảng được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của nhân dân; mãi xứng đáng là Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

Gần 79 năm qua, Nhà nước Việt Nam nỗ lực không ngừng và thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, từng công chức, nhân viên nhà nước, ai nấy tự hiểu rằng, nếu tách mình ra khỏi điều thiêng liêng ấy là tự đào thải mình khỏi hơn 90 triệu đồng bào nước Việt. Ai “nhân danh lòng yêu nước” để đánh bóng mình hay “a dua lòng yêu nước” nhằm trục lợi, làm nhục quốc thể, làm hổ thẹn đồng bào, người đó không có chỗ trong lòng dân tộc, trong lòng Nhân dân.

Tựa lưng vào sức mạnh lịch sử mấy ngàn năm, trên nền tảng Quốc bảo lòng dân, Đảng kiên quyết bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, gìn giữ nền độc lập và hòa bình vô giá và nâng niu vô điều kiện khát vọng thiêng liêng “tắt muôn đời chiến tranh” của muôn bậc tiền nhân và cũng là của chung nhân loại.

(Theo butdanh.net)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video