+
Aa
-
Đừng để căn bệnh “im lặng là Vàng” lan nhanh trong Đảng?
16/05/2019 16:00

Xét trên phương diện cá nhân thì bệnh “trung bình chủ nghĩa” đều không gây hại cho ai, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh xã hội và phương diện môi trường làm việc, nhất là trong đời sống chính trị thì “trung bình chủ nghĩa” là một dạng tư tưởng vô cùng nguy hiểm.

Theo Đại từ điển Tiếng Việt (NXB Văn hóa-Thông tin năm 1999) thì “trung bình chủ nghĩa” là từ chỉ quan niệm sống và làm việc của con người chỉ cần đạt được ở mức trung bình, không cạnh tranh, không cần cố gắng vươn lên hơn nữa.

Trong tham luận “diễn biến đến từ đâu” của Hội thảo quốc gia về phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa vào năm 2012, nhà báo Hữu Thọ đã đặt câu hỏi: “Tình trạng thụ động và im lặng của gần 20 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô trước tình trạng tan rã của liên bang và sụp đổ của đảng nói lên điều gì? Vì sao gần 20 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô không giữ nổi đảng, trong khi lúc chỉ có 5 triệu đảng viên đã là nòng cốt cho cuộc chiến tranh chống phát xít thắng lợi vẻ vang?”

Bài học về sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu trong lĩnh vực chính trị nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng, thì đặc trưng của bệnh, của người “trung bình chủ nghĩa” chính là sự im lặng, không có những đóng góp nỗ lực hết sức, hết mình cho tổ chức, tập thể.

Công tác cán bộ là yếu tố then chốt của Đảng vì thế cẩn phải chặt chẽ, đảm bảo xây dựng những con người “vừa hồng, vừa chuyên”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cũng đã rất nhiều lần nói về bệnh và con người “trung bình chủ nghĩa” trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, năm 1947, Người đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Trong đó, có nội dung Người đã phân tích về loại người “trung bình chủ nghĩa” rằng: “Bất kỳ nơi nào có quần chúng, thì nhất định có ba hạng người: Hạng hăng hái, hạng vừa vừa, hạng kém. Hạng ở giữa nhiều hơn hết, hạng hăng hái và hạng kém đều ít hơn”.

Tình trạng “trung bình chủ nghĩa” ở các cơ quan nhà nước hiện nay cũng là một trong những biểu hiện tai hại của cơ chế “xin cho”. Những ông quan, bà quan vì được “xin cho”, “có ghế” mà có những tâm lý ỷ lại, dựa dẫm và cả tâm lý duy tình, “nhìn mặt nhau mà sống” đã tạo nên những mảnh đất màu mỡ để tư tưởng “trung bình chủ nghĩa” tồn tại trong một số cán bộ và trở thành “trọng bệnh” của một số người.

Trong công tác “phê bình và tự phê bình” yếu tố then chốt của người cách mạng, của Đảng viên, nếu có biểu hiện của bệnh “trung bình chủ nghĩa” sẽ chính là những người thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, sẽ ngại va chạm, né đấu tranh và chỉ giữ phương châm “dĩ hòa vi quý”, “gió chiều nào theo chiều ấy” để giao tiếp và hành xử với mọi người.

Hiện nay, có nhiều người Đảng viên vẫn lầm tưởng đó là lối sống thân thiện, không làm mất lòng ai. Nhưng thực tế, thì đây là biểu hiện của những con người “khôn lỏi”, “tinh ranh” trong quan hệ ứng xử, là một biểu hiện giống việc vun vén lợi ích cá nhân. Những con người luôn lựa chọn sự “ba phải” để sống và tìm cách leo lắt những tham vọng về địa vị, quyền lợi và tiền bạc.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ ra những con người “trung bình chủ nghĩa” là: “Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”. Nghị quyết nhận định đây là một biểu hiện suy thoái khoong thể xem nhẹ, cần phải đẩy lùi biểu hiện suy thoái này ra khỏi mỗi con người cán bộ, đảng viên để góp phần củng cố sức chiến đầu và tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng hiện nay.

Tại Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về công tác cán bộ cũng đã có những đánh giá tình trạng “một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng” và “thiếu tính Đảng”, một trong những biểu hiện của bệnh “trung bình chủ nghĩa” ở trong Đảng hiện nay.

Tháng 5/2018, phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy; Sơ kết 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên cạnh đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh của lực lượng Công an nhân dân.

Thì Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an và các chiến sĩ Công an Nhân dân phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém, đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất.

Để tránh những con người Đảng viên có biểu hiện của tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, tham nhũng, chạy theo danh lợi, và có biểu hiện “trung bình chủ nghĩa”

Năm 2017, Đảng đã có bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng để “một bộ phận không nhỏ” những cán bộ tham nhũng, hối lộ phải lộ diện và bị xử lý. Đó là bước đột phát để loại bỏ những con người có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đó có những con người “trung bình chủ nghĩa”.

Có thể nói, với quyết tâm chính trị rất cao từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng tới đây, Đảng ta đã tấn công quyết liệt vào căn bệnh “trung bình chủ nghĩa”. Thông qua đó, sẽ giúp ngăn chặn được những đảng viên suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thòi góp phần thiết thực vào sự trong sạch của bộ máy, nâng cao năng lực cho Đảng viên và hoạt động của các tổ chức Đảng.

(Theo butdanh.net)

Bài mới
Đọc nhiều