+
Aa
-

Cựu chiến binh ở Ban Tuyên giáo TW cần giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng

22/12/2016 17:17

Mỗi cựu chiến binh trong Ban Tuyên giáo Trung ương luôn giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững nguyên tắc tổ chức kỷ luật, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ trong công tác chuyên môn để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban.

Ngày 22-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22-12-2016.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt là các cán bộ, công chức, viên chức nguyên là chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong; Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan và các đồng chí dân quân tự vệ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Mai Văn Ninh đã gửi lời chúc mừng các cựu chiến binh trong cơ quan – những đồng chí, cán bộ đã được rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ, những đồng chí cán bộ đã được tham gia những tháng hào hùng, oanh liệt của lịch sử dân tộc.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng khẳng định, thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mỗi cựu chiến binh – cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, phương pháp, tác phong công tác theo tư tưởng và đạo đức của Người, góp phần tích cực trong việc xây dựng quân đội Việt Nam thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ mãi phẩm chất là Bộ đội Cụ Hồ.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng đề nghị, trong thời gian tới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Mỗi cựu chiến binh trong Ban luôn giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững nguyên tắc tổ chức kỷ luật, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ trong công tác chuyên môn để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban.

Đồng chí Mai Văn Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh của Ban Tuyên giáo Trung ương đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam; chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên trong thời kỳ còn trong quân ngũ. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các cựu chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đều cho rằng, môi trường quân ngũ là nơi rèn luyện con người đầy khó khăn, thử thách nhưng đã đem lại cho mỗi người một phẩm chất, bản lĩnh vững vàng, thực sự phát huy tinh thần xung kích, ý chí quật cường trong từng lĩnh vực công tác sau này.

Các cựu chiến binh trong Ban đã khẳng định quyết tâm, ý chí quật cường của người lính Cụ Hồ, người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam trong mỗi cựu chiến binh cơ quan. Các cựu chiến binh trong toàn Ban sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất người lính năm xưa, xứng đáng là người chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng.

(Theo Tạp chí Tuyên Giáo)

Bài mới
Đọc nhiều