Cần có giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương

06/08/2008 13:10

Các địa phương phải tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp ưu tiên kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng, tăng cường đôn đốc, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các giải pháp này trong thời gian tới.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu như vậy khi nói chuyện với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại lớp bồi dưỡng về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế cho lãnh đạo HĐND, UBND cấp tỉnh do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 6-7/8 ở Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các địa phương tiếp tục cụ thể hóa, tăng cường đôn đốc thực hiện các giải pháp đã đề ra
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các địa phương tiếp tục cụ thể hóa, tăng cường đôn đốc thực hiện các giải pháp đã đề ra

Nắm vững tình hình KTXH để chỉ đạo, điều hành hiệu quả

Thủ tướng chỉ rõ, lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp thêm thông tin cho lãnh đạo các địa phương để quản lý, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội tốt hơn, sát thực hơn; nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị để vượt qua khó khăn trước mắt hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Điểm qua những nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến mục tiêu tổng quát của Kế hoạch, trong đó phải đ ẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Nhìn lại 2 năm 2006, 2007 và 7 tháng đầu năm 2008 thực hiện Kế hoạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, GDP tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công tác văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được đẩy mạnh, công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt hơn và tích cực hơn, hộ thiếu đói giảm nhiều, công tác đối ngoại thu được những kết quả to lớn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Đây là kết quả của sự đồng lòng, chung sức, đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của các thành phần kinh tế. Nhất là bước sang năm 2008, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn gay gắt và thách thức to lớn song các địa phương đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh trong cả nước chăm chú lắng nghe những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp đề ra tại địa phương mình
Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh trong cả nước chăm chú lắng nghe những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp đề ra tại địa phương mình

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, khó khăn trong thời gian tới vẫn còn rất lớn, để thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm và kế hoạch năm 2008 với tốc độ tăng GDP khoảng 7% cả năm, đòi hỏi cả nước quyết tâm, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nhất trí thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các nhiệm vụ, biện pháp đã đề ra.

Một số nhiệm vụ trong tâm trước mắt

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm các địa phương phải tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới mà Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2008 đã kết luận; trong đó phải chú ý đưa ra các giải pháp cụ thể, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để kiềm chế lạm phát.

Trước hết, các địa phương tập trung tháo gỡ về thủ tục nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường xuất khẩu, đảm bảo đủ vốn, đủ điện cho sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện tốt việc giải ngân vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn cho các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tập trung kiểm tra, kiểm soát giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu; tiếp tục giữ ổn định giá điện, than, nước sạch, cước vận chuyển xe buýt công cộng đến hết năm 2008.

Việc điều chỉnh giá bán một số hàng hóa khác phải được thực hiện từng bước, có lộ trình và phải tuân theo nguyên tắc thị trường có kiểm soát.

Các địa phương phải thực hiện tốt việc niêm yết giá bán hàng hóa đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp đầu cơ, găm hàng, buôn lậu gây rối loạn thị trường.

Bên cạnh đó, các địa phương phải thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng chỉ rõ, “Phải thực hiện mọi biện pháp bảo đảm và nâng cao đời sống của nhân dân, không được để nhân dân thiếu đói”. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành các chính sách mới nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác hỗ trợ đời sống nhân dân.

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2009, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện theo tinh thần ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó chú trọng hơn nữa tới công tác bảo đảm an sinh xã hội.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video