2006 – 2016: Khó khăn, thách thức, thành tựu, niềm vui, trăn trở, day dứt…

13/07/2018 19:21

“Mục tiêu cao nhất của đất nước ta, dân tộc ta là chung sức đồng lòng xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, tự do, pháp quyền, công bằng, văn minh, phát triển bền vũng và tiến cùng thời đại” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một lần họp Chính phủ thường kỳ

Đánh giá tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng lần thứ XII (tháng 1/2016) đã nêu rõ:

“Nhìn tổng quát, trong 5 năm qua (2011 – 2015), mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức rất lớn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nổ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân, kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý. Các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Thể chế dân chủ – Nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ có bước phát triển. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt kết quả quan trọng. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được cải thiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Mỹ Barack Obama trên trang bìa báo Thế Giới Ảnh số 129-12/2012.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Mỹ Barack Obama trên trang bìa báo Thế Giới Ảnh số 129-12/2012.

Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Cải cách hành chính có bước tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Chính trị – xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội tốt hơn trong giai đoạn tới”…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu vào thời khắc Cộng đồng ASEAN được thành lập
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu vào thời khắc Cộng đồng ASEAN được thành lập

Trình bày trước Quốc hội cũng như phát biểu trên các diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhiều lần khẳng định: “Phải nghiêm túc khắc phục hạn chế yếu kém và những nhận thức – phương thức không còn phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tập trung sức hoàn thiện và thực hiện nhất quán thể chế kinh tế thị trường hiện đại, đồng thời bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; phát huy dân chủ và xây dựng Nhà nước pháp quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân – mọi quyền lực thuộc về nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh – bền vững và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân trong một lần công du quốc tế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân trong một lần công du quốc tế
KM_C654e Q94
Sóng to gió lớn tay chèo lái – Biển rộng trời cao chí vững bền

[headlinebox title=”MỤC LỤC” state=”ẩn/hiện” float=”center” w=”98%”]sachc3.ml[/headlinebox]

Ban Biên Tập

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video