Zingmp3
VNG khởi kiện TikTok đòi bồi thường 221 tỉ đồng
2020-08-25 21:42:55
VNG Corporation đã kiện TikTok tại tòa án TP.HCM, khi cho biết ứng dụng video dạng ngắn phổ biến này không có đủ giấy phép cho các bài hát sử dụng trong video. VNG...
Đọc nhiều