vua Việt
Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất lịch sử Việt Nam?
2021-02-22 05:49:01
Tính riêng trong kỷ nguyên độc lập từ năm 938 đến 1945, hàng chục người từng làm vua nước Việt. Dòng họ làm vua nhiều nhất có 31 người. Kỷ nguyên độc...
Quê quán của 44 vị Vua nước Việt
2021-01-23 17:05:43
Thanh Hóa là địa phương đã phát tích 4 triều đại với 44 vị vua khác nhau. Không vùng đất nào ở nước ta có nhiều đế vương như thế. Theo nhiều tài liệu lịch...
Đọc nhiều